Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

L.Szejnyin – Tur fivérek

Villa a mellékutcában

Dráma

Forditó: Szabó Lajos

„A darab kémdráma. Ezúttal nem elvont fogalom, hanem egy leeresztett redõnyû, külsõségeiben elõkelõ levegõt sugárzó villában az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének épületében nyilvánul meg az ellenség tevékenysége.
A moszkvai amerikai nagykövetség tanácsosa értesítést kap, hogy egyik «munkatársát», a fanatikus hitlerista SS rohamcsapatvezetõ háborús bûnöst letartóztatták a szovjet hatóságok. Mint derült égbõl a villám, úgy bolygatja fel a nagykövetség nyugalmát a hír. A dollárimperializmus diplomatáinak ettõl a pillanattól kezdve minden tevékenysége arra irányul, hogy azt az irattárat, amelynek hollétérõl a szovjet hatóságok kezébe került nõnek tudomása van, megsemmisítsék, vagy «biztos helyre» szállítsák. Megindul a kémszervezet gépezete, rablás, fenyegetések, zsarolás és vesztegetések segítségével kísérlik meg a kémszervezet tagjai megelõzni a botrányt. Hazugságokat eszelnek ki, hamis híreket terjesztenek, de minden mesterkedésük csõdöt mond. Egyrészt, mert a diplomatafrakkot viselõ ügynökök kísérletei megtörnek a szovjet emberek hazaszeretetén, tisztánlátásán és éberségén, a szovjet kémelhárító szolgálat tökéletes szervezettségén, másrészt, mert nem számítanak ara, hogy egy olyan bûntanyán, mint az amerikai nagykövetség, becsületes emberek, hazájukat és népüket szeretõ amerikaiak is vannak.
Ilyen ember Grant is, aki megdöbbenve és megborzadva a vérontás és halál politikusainak gonosztetteitõl, a nagy nyilvánosság, az egész világ közvéleménye elõtt- egy sajtóértekezleten leleplezi az alumínium üzleteket lebonyolító követségi tanácsos és a kémszolgálat õrnagyának (egy újságírónak mondott bandita) közös üzelmeit. A letartóztatott SS-tiszt olyan elszánt fasiszta, aki méltán nyerte meg a háborús uszítók bizalmát. Az utolsó percig konokul tagad és nem hajlandó elárulni az irattár rejtekhelyét. A szovjet kémelhárítók azonban ismerik a fasizmus lélektanát és szólásra bírják. A tiszt megtörik és a követségre megérkezik az értesítés. Az irattár a szovjet hatóságok birtokába került. Árulók, kémek névsora kerül így napvilágra és ez meghatározza a követségi tanácsos sorsát is. «Csomagolhatunk» – adja ki a jelszót -, és a háborús uszítás gyászvitézei csúfos vereséggel hagyják el a küzdõteret.” (Boros Endre, Fáklya)

 


Szereplők:


Kasztanov õrnagy

Öreg Kasztanov, mûrestaurátor

Mrs. Grant

Dr. Erna Kurtzius

Richter repülõkapitány

Követségi attasé

Követségi titkár

Második titkár

Az Orient igazgatója

A Globius hírügynökség tudosítója

Elsõ újságíró

Második újságíró

Harmadik újságíró

Negyedik újságíró

Múzeumlátogató

Pincér

Szereplõ

Szereplõ:

Simon György


Rendező:

Díszlettervezõ:

Bemutató: 1950.04.22