Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Várad, városa szívemnek

A Szigligeti Társulat zenés, irodalmi ünnepi elõadása

Ignácz Rózsa, Heltai Gáspár, Balogh Jolán, Arany János, Janus Pannonius, Pázmány Péter, Evlia Cselebi, Szalárdi János, Csernák Béla, Lakos Lajos, Beöthy Ödön, Dutka Ákos, Miklós Jutka, Ignácz Rózsa, Nagy Endre, Ady Endre, Emil Isac, Octavian Goga, Ruffy Péter, Horváth Imre, Tóth István, Juhász Gyula, Bunyitay Vincze, Lengyel Dénes írásaiból

Az elsõ ízben megrendezett Varadinum ünnepségsorozat záró gálaelõadásaként került a színpadra. Nagyvárad történelmének felidézése jelenik meg a színpadon, oratorikus formában, írók, költõk, történészek, emlékírók munkáiból kiemelt szemelvények alapján. Várad alapításának legendája illetve történelmi hitelességû dokumentumai, Szent László városalapító királyról szóló versek és legendák, majd az európai hírû város jellemzõi, Vitéz János udvara, a Váradi tabellák és Janus Pannonius híres verse. Következik a török elleni harc majd Várad elvesztése és idegen uralom három évtizede. Az elsõ rész Várad visszafoglalásával zárult. A második rész elején a török utáni újrakezdés momentumai keltek életre, majd következett a szabadságharc és leverése, váradi vonatkozásokkal. A 19. század végének fellendülést hozó évtizedei után a huszadik század egyik legnagyobb formátumú irodalmi mozgalmának, a Holnapnak megalakulásával és jeles képviselõivel találkozhatunk, míg a záró részben költõk és írók Várad iránti szeretetérõl szóló költeményei kaptak helyet.
Az elõadás szövegkönyvét Kiss Törék Ildikó szerkesztette. A Szigligeti Társulat nagy része ott állt a színpadon, Meleg Vilmos és Varga Vilmos rendezõi irányításával és közremûködött a Bazilika székesegyház gyönyörû kórusa Balogh Mihály karnagy vezetésével. Vendégként fellépett Dévai Nagy Kamilla énekmûvész.
 

 

 


Szereplők:


Fellépõk

Közremûködik a Bazilika énekkara

Karnagy


Válogatta és szerkesztette:

Rendező:

Rendező:

Színpadkép:

Bemutató: 1992.05.15