Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Mihail Davidoglu

Tûzerõd

Színmû négy felvonásban

Forditó: Szabó Lajos

„A szerzõ mûvének cselekményét a resicai nehézipari munkások életébõl merítette, a tûzben és acélban edzett új emberekrõl szól a darab.
Az elsõ jelenet már egy új világba viszi el a nézõt. Arzsóka Péter fõkohászmester 35 éves házassági évfordulójára gyûlnek össze a barátok. A szó hamar a gyár dolgaira fordul. Megtudjuk, hogy minden erõfeszítés ellenére rossz minõségû vas hagyja el az öntõdét. Élénken foglalkoztatja õket a hiba eredete. Tudják, hogy az ellenség fõtüzét az ipar e legfontosabb ága ellen irányítja. Arzsóka Péter fia az apja ellen is vizsgálatot kér ebben az ügyben. Ez alkalmat ad az elsõ drámai összeütközésre. Arzsóka Péter, a szakmájára büszke öreg mester, politikailag messze elmarad fiától és többi elvtársától. Nem érti az államosítás után beállott új helyzetet. A darab gerince éppen abból áll, hogy bemutatja az alapjában véve becsületes, de rátarti, büszke apolitikus fõkohászmester lelki átalakulását.
A hegyekbe menekült imperialista ügynökök utáni hajszában elfogják Dumit, Arzsóka legkedvesebb fiát. Az öreg megtántorodik ettõl a csapástól és elhagyja munkahelyét, éppen amikor a legnagyobb szükség volna szakértelmére. Ingadozásából a párttitkár, felesége Silvia és fia, Pável segítik ki, míg magára talál és újra elfoglalja munkahelyét.” (Fáklya, Kóbor Jenõ)
 


Szereplők:


Petru Arjoca, fõkohászmester

Pavel, a fia, acélöntõmester

Dominic, Petru fia

Silvia, Petru felesége

Marica, Pavel felesége

Florica, Petru és Silvia leánya

Aron Gherghel, öreg vasöntõ

ªtefan Svoboda, acélöntõ

Adolf Klein

Liviu Brebenar

Iona Jãmãnar, mérnök

Lucia, a leánya

Margareta, Jãmãnar felesége

Alec Jãmãnar, a fiuk

Sabãu, öntõmester

Varga, mérnök

Gheorghe Ponoran

Vasile Ponoran

Iovanovici

Vezérigazgató

Munteanu, párttitkár

Üzembizottsági elnök

Ologu, kohászmester


Rendező:

Díszlettervezõ:

Segédrendezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Bemutató: 1951.12.08