Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Tóth-Máthé Miklós

Tûz és kereszt

Történelmi dráma

Õsbemutató

Most két esztendeje, a nagyváradi magyar nyelvû hivatásos színjátszás 200. évfordulója alkalmából a Szigligeti Társulat drámapályázatot hirdetett s akkor a megmérettetés során – a beérkezett több, mint száz pályamû közül – a zsûri legjobbnak Tóth-Máthé Miklós debreceni szerzõ Tûz és kereszt c. történelmi drámáját ítélte. A mû õsbemutatóként történõ színrevitele most ugyancsak ünnepi alkalomhoz, kõszínházunk centenáriumához kötõdik. A szerzõ, a kortárs magyar drámairodalom jeles személyisége, a mûfajon belül már eddig is több nagysikerû alkotást jegyez. Ezúttal a magyar középkorba nyúl vissza témáért, pontosabban: hányattatott sorsú Árpád-házi királyaink közül is az egyik legtragikusabb személyiséget, IV. (Kun) László alakját idézi meg. A magyar (királyi) apától, és kun, de magyarrá lett (fejedelmi) anyától származó uralkodó saját identitáskeresésének roppant súlya mellett magán viseli a két, természetében annyira különbözõ nép összebékítésének terhét is. Az átmeneti sikereknél tartósabbnak bizonyuló kudarcok csak siettetik a fiatal király személyes tragédiáját.


Szereplők:


Izabella

Erzsébet

Kézai

Fülöp

Törtel

Borsa Lóránd

Myse Sándor

Gergely Prépost

Hírnök

Komorna

népség, katonaság


Díszlettervezõ:

Jelmeztervezõ:

A rendezõ munkatársa:

Aszisztens:

Rendező:

Ügyelõ:

Bemutató: 2000.10.15