Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

F.Diósszilágyi Ibolya – Horváth Károly

Tündér Ilona

Õsbemutató

Mese-musical három felvonásban

F. Diósszilágyi Ibolya tanárnõ, író meghatározó alakja volt a nagyváradi szellemi életnek. Hatalmas anyagot gyûjtött össze Juhász Gyuláról, amelyet aztán feldolgozott. Évtizedeken keresztül tanította-okította tanítványait és mindig az irodalom szeretetét oltotta beléjük. Verseskötete is megjelent, több báb-darabot írt, Buksi címen pedig egy nagysikerû meseregényt.
„A mese mindig érdekelt. Elsõbben varázslatos szépsége, késõbb pedig a benne rejlõ szimbólumok miatt. Egy olyan rendszerben, ahol nyíltan beszélni nem lehet, ez nem elhanyagolható szempont! Magyarán: olyan kifejezési lehetõséget kerestem magamnak, amely révén (viszonylag büntetlenül) el tudtam mondani mindent és még a lírai alkatom sem szenvedett csorbát. Mert én tulajdonképpen a felnõtteknek írtam. Még a Tündér Ilonát is. Azt mondom ki benne, hogy az idealizmus gyõzedelmeskedik a materializmus felett, hiszen ami szép, az teszi gazdagabbá az életünket. A mesejátékot elõször iskolások játszották Makón (1956), majd Nagyszalontán és Szentesen (1958). Ez utóbbi elõadáson 160 gyerekszereplõ volt egyidõben a színpadon…” (F. Diósszilágyi Ibolya, a szerzõ)
 


Szereplők:


Árgyélus királyfi

Tündér Ilona

Burkus király

Boszorkány

Napkirályné

Napkirály, Kikiáltó

Szél, Borvirág, Elsõ õr

Állatkirály

Sánta farkas

Második õr, Nyelõ

Harmadik õr, Bendõ

Udvari bolond

Apródok:

Táncosok:

Közremûködnek:


Díszlet- és jelmeztervezõ:

Ügyelõ:

Hangmester:

Bemutató: 1994.03.16