Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Sütõ András

Tékozló szerelem

Vidám játék három felvonásban

„Sütõ András kiapadhatatlan fantáziája, népismerete és népszeretete, ragyogó színpadtechnikája révén érdekes, modern formában veti föl a mai falu égetõ problémáit. Legújabbmûve lényegében egy szerelmi bonyodalom. Mégis mennyi minden tükrözõdik ebben az alkotásban… Nagyon érdekel bennünket, mindaz, ami Kincses Zsuzsika és a Demeter Jóska szerelméhez kapcsolódik, de még jobban az a kép, amely lirajzolódik a ma falujáról a két szerelmes mulatságos jelentekben bõvelkedõ párharca mögött. A ma falujának élete, az átalakuló kollektivisták elé tornyosuló feladatok özöne tûnik fel ebben a vidám játékban. Sütõ a mûvészi képek szuggesztív erejének felhasználásával vonzóvá teszi számunkra azt a világot. Felvillant olyan alakokat is, akik visszafele igyekeznek húzni a haladás szekerét. Ezeket megfricskázza s a jóindulatú szatíra reflektorfényével világít rá hibáikra. Ám az a lényeg, hogy hisz ezeknek az embereknek az átalakulási lehetõségeiben.” ( Kelemen István, Fáklya)

„Sütõ a valóságábrázolás mûvészetének eszközeit használta, hiteles karaktereket festett, drámai párbeszédeket épített fel. A drámai összecsapásokat rendre szelíd líraisággal és humoros anekdotákkal csendesítette. Novellái általában anekdotikus történetekbõl születtek, a mezõségi világ mélyebb ábrázolását is anekdotikus epizódokból bontotta ki. Anekdotikusak voltak korai színdarabjai is, köztük a Tékozló szerelem.” (Pomogáts Béla)
 


Szereplők:


Madaras Antal, a Haladás elnöke

Madaras Károly, az Aranykalász elnöke

Kincses Zsuzsika, a Haladás brigádosa

Demeter Jóska, az Aranykalász agronómusa

Kincsesné, Zsuzsika anyja

Kincsesné, Zsuzsika anyja:

Palucz Vilma

Golovics Péter, a Haladás könyvelõje

Ignác, a Haladás éjjeli õre

Zsófi néni, az Ignác felesége

Laji, a Haladás tagja

Fotoriporter

Gliga Vaszi, tehenész

Kovács Róza, kollektivista

Zöld Gyuri, kollektivista

Gavril Mihály, kollektivista

Juhos Albert, kollektivista

Juonel, kollektivista

István, kollektivista

A Haladás és az Aranykalász tagjai


Díszlettervezõ:

Jelmeztervezõ:

A népi zenekart vezeti:

Súgó:

Fõvilágosító:

Maszkmester:

Bemutató: 1963.03.30