Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Aurel Baranga

Szicíliai védelem

Vígjáték három felvonásban

Forditó: Kovács Ferenc

„A darab egy sakk-kombinációtól nyerte a nevét. A Szicíliai védelem – támadás, amelyet a szerzõ remek vígjátéki szituációból indít el, s a vígjáték fegyvereivel hajt végre a társadalmat fertõzõ cinizmus és hányavetiség, a céltalan élet és életfelfogás ellen. Figurái is egytõl egyig vérbeli vígjátéki figurák, s ha nincs is közöttük «pozitív hõs», ellenséges szándékú emberek sincsenek: a konfliktus a társadalmi lét mögött el-elmaradozó tudatban gyökerezik.
A Földmûvelésügyi Minisztérium igazgatójának léhává és cinikussá kényeztetett fia inkább lenne cirkuszi zsonglõr, bár-énekes vagy akármi más, csak szabadulhasson a szörnyû veszedelemtõl, amely azáltal fenyegeti, hogy ifjú agrármérnök létére pontosan huszonhat nap múlva el kell foglalnia állását falun. Barátjával, aki egyébként a darab tréfacsinálója, megkörnyékezi apját, aki azonban hajthatatlan. Azazhogy… kispolgári feleségével szemben papucsférjnek bizonyul. Az asszony rábírja, hogy fia bukaresti kinevezése érdekében protekció után futkosson. Sikertelenül. És akkor jön a hatásos vígjátéki fordulat, éspedig egy rokonlány – maga is falura helyezett orvosnõ – személyében. A lány tanácsára elhatározzák, hogy látszatházasságot kötnek, mert így remélhetik, hogy a huszonhat nap eltelte elõtt Bukarestbe nevezik ki õket. Az álházasságot falunk kötik meg. Ide érkezik meg a két féltékeny: A fiú barátnõje és a lány sakkbajnok võlegénye.
A második és harmadik felvonás egy falusi vendégházban játszódik, de a falu új életérõl, a fiatalokra itt váró feladatokról csupán hallomásból értesül a nézõ. A komfortos vendégház teljességgel eltakarja az egyelõre még kezdetleges körülményeket, amelyek a falura érkezõ fiatalokat fogadják. Végül a fiatal lány a helyi néptanács fiatal, kommunista elnökét választja élettársául a sakkbajnok és a miniszterfiú helyett.” (Utunk, Somlyai László)
 


Szereplők:


Constantin Valsamache

Jeni Valsamache

Jeni Valsamache:

Szögi Arany

Bebe Valsamache

Nicolae Dumitrescu (Niki)

Anton Androne

Fifi Androne

Tiberiu Cezar Sicoºan

Történik napjainkban. Az elsõ felvonás Bukarestben játszódik, a második és a harmadik Szakadácon


Rendező:

Díszlettervezõ:

Jelmeztervezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Fõvilágosító:

Maszkmester:

Bemutató: 1961.12.09