Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Borisz Lavrenyov

Szakadás (Zárja cirkáló)

Színmû négy felvonásban

Forditó: Gréda József

A cselekmény Kronstadtban játszódik. Az I. és II.felvonás 1917 júliusában, a III., IV. felvonás ugyanaz év októberében.

„A Nagy Októberi Szocialista Forradalom tizedik évfordulójára, 1927-ben írta a szerzõ a darabot.
Két hatalmas emberi alak áll a kettõs cselekmény központjában. Mindkettõ egy-egy osztály mesteri kézzel megmintázott képviselõje. Egyikük Godun, a Zárja-cirkáló forradalmi bizottságának elnöke, egyszerû, de határozott jellem, megingathatatlan kommunista, akinek jelleméhez méltóan egyszerû a «számvetése» is: a kizsákmányoló osztállyal megalkudni nem lehet és meg kell dönteni.
Mellette áll Berszenev sorhajókapitány, a cári hajórajban nevelkedett hajóstiszt. A polgári származású tiszt lelkében kemény harc dúl. A forradalmi események során a helyzet rendkívül kiélezõdik és a tiszt válaszútra kerül: vagy eddigi feletteseinek engedelmeskedik és akkor a forradalom ellenségeit szolgálja, akik imperialista segítséggel akarják letörni a forradalmat és vele az orosz népet, vagy pedig szakít a múlttal, szeretett hazája és népe mellé áll, végigküzdve a forradalmat. A sorhajókapitány népe, annak igazságos ügye mellett dönt.
A tiszt családjában már súlyosabb a helyzet. Leánya, Tatjána, elõbb az idealista «megbékélésre» vágyik, de õ is megtanulja Godun «egyszerû számvetését» és már megérti a harc elkerülhetetlenségét. De Tatjána férje, von Stube fõhadnagy, aki szintén a cirkálón szolgál, a fehérek elszánt híve. Megveti a felszabadult népet és csatlakozik a fehérgárdista csoporthoz, amely megtudja, hogy a Zárja cirkáló Pétervár ellen készül felvonulni, és kitervelik a hajó levegõbe röpítését.
És itt robban ki a dráma, egyszerre két színhelyen. A tiszt családjában, ahol a fehér tisztek elárulták a bûnös tervet Tatjána húgának. Tatjána rémülten értesül, hogy édesapja, és az összes tengerészek élete veszélyben forog. Kétségbeesetten rohan segítségért, hogy idejében megakadályozza a bûntényt. Ugyanakkor a hajón az áruló legénységi fõnök, von Stube cinkosa csak úgy véli elhárítani a merénylet leleplezését, hogy a sorhajókapitányt gyanúsítja meg vele. A polgárian büszke Berszenev meg sem kísérli a gyanúsítást visszaverni, letartóztatják és csak Tatjána megérkezésével tisztázódik a helyzete. Az árulókat utoléri megérdemelt büntetésük, a Zárja cirkáló pedig felszedi horgonyait és elindul dicsõséges útjára, a forradalom gyõzelme felé.” (Az elõadás mûsorfüzetébõl)
 

 


Szereplők:


Godun Artjom

Berszenev, sorhajókapitány

Szofja Berszenev, a felesége

Stube, fõhadnagy

Polevoj, fõhadnagy

Járcev, ezredes

Jeremejev

Svács legénységi fõnökök

I.alhadnagy

II.alhadnagy

I.tengerész

II.tengerész

III.tengerész

IV.tengerész

V.tengerész

VI.tengerész

Az idõs tengerész

Rádió-távirász

Milicün ellentengernagy

Uszpenszkij

Pjotr Hvátkin

Tengerészek


Rendező:

Segédrendezõ:

Díszlettervezõ:

Díszlettervezõ:

Súgó:

Bemutató: 1957.11.07