Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

V. Vinyikov - V. K. Kracht - V. J. Tipot - I. O. Dunajevszkij

Szabad szél

Nagyoperett három felvonásban

Forditó: Hámos György és Gáspár Endre

„A Szabad szél címû szovjet operett cselekménye a trieszti kikötõben játszódik. Forrongás, lüktetõ élet hatja át mindjárt az elsõ jelenetet. A kikötõ matrózai sóvárogva és egyben rosszalóan nézik, mint jönnek, mennek zavartalanul a külföldi – a nyugati – hajók, és türelmetlenül várják, hogy végre az õ hajójuk is kifusson a tengerre.
Markónak, a híres partizánnak, aki a német megszállás alatt nagy szolgálatot tett népének, most az Amerikával barátkozó hazájában bujkálnia kell a hatóság elõl. Dusan név alatt a kikötõben rejtõzködik. Az imperialista bérenc kormány magas vérdíjat tûzött ki a fejére. Esküvõjét is titokban készül megtartani egy kis matrózkocsmában, matróz társai védelme mellett. Ámde Stella, Markó jegyese akaratlanul is elárulja szerelmesét Sztankovics, vagy ahogy újabban nevezik Stan George hajózási vállalat igazgatójának. A férfi fogadalmat tesz Stellának, hogy megõrzi titkát. Természetesen nem ingyen – ára maga Stella. Ígérete azonban nem tartja vissza, hogy még aznap kiszolgáltassa, elárulja az értékes titkot a rendõrségnek. Még nagyobb hajsza indul a hõs partizán felkutatására. A matrózok és kikötõmunkások igazi munkás-szolidaritásnak adják tanújelét. Kijátsszák a rendõrséget és megvédik a népért, a jövõért harcoló hõs partizánt.
Forradalmi lendületet vesz a darab az utolsó jelenetben, amikor a matrózok megtudják, hogy hajójuk nem déli gyümölcsöt szállít, ahogy az imperialisták zsoldjában álló hajózási igazgató igyekezett velük elhitetni, hanem fegyvert. Egy pillanatig sem tétováznak. Nem sajnálnak lemondani a régen áhított útról, kenyerükrõl. Szabadságukat veszélyeztetve felrobbantják a fegyverrel megrakott hajót és így megakadályozzák, hogy azzal a békés gyarmati népek szabadságára törjenek. A befejezõ jelenetben boldogan ünneplik a szabadás hajnalát, a holnapot, a fényes jövõt, amely, amint a dal mondja: keletrõl köszönt feléjük.
Egymást váltják a komoly, néhol drámai, a vidám, komikus vagy mély emberi érzésektõl, szerelemtõl átfûtött jelenetek, melyeket a cselekménynek megfelelõen, hol drámai, hol lírai, pajkosan vidám vagy forradalmi zene kapcsol össze. Pompás tánczenék és táncszámok jókedvre derítenek. A forradalmi induló dallamai végigkísérnek a darabon, vissza-visszatérnek és erõt, bátorságot, hitet sugároznak.” (Mózes Teréz, Fáklya)
 


Szereplők:


Klementin

Pepita:

Nyiredi Piroska

Berta:

Székely (Nagy) Gizi

Gáll Cézár

George Stan

Paulette, márkinõ

Chesterfield

Chesterfield:

Gábor József

Mulató-tulajdonos

Félszemû

Rendõrfõnök

I. matróz

III. matróz

IV. matróz

V. matróz

VI. matróz

VII. matróz

VIII. matróz

I. rendõr

II. rendõr

Matrózok, kikötõmunkások, munkáslányok, pincérlányok stb.

Történik napjainkban, egy adriai kikötõben


Rendező:

Segédrendezõ:

Segédrendezõ:

Ügyelõ:

Bemutató: 1951.05.19