Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Bajor Andor

Szürke délután

Õsbemutató

Komédia két részben

„Szürke délután. A szürke kisember Kovács éppen szürke kis jelentését írja, a szürke szobában, miközben szürke felesége egy színes regénybõl olvasott szenzációkból tesz fel szürke kérdéseket. Szürke barátaik látogatják meg õket, szürke szavakat cserélnek s a lakásra nehezedõ szódagyár rettenetes hangjai mellett telik el ez az eseménytelen délután, amelynek egyetlen eseménye is csak félreértés volt, így hát maradt minden a régiben – szürke.” – Sinkó Zoltán, Igazság

„Bajor Andor komédiájának bemutatója színházi szerzõt avatott szülõvárosa színpadán. A színház számára a Szürke délután nemes ügy szolgálata és hálás lehetõség olyan irodalmat tolmácsolni, ami egyszerre mûvészi kísérlet egy szokatlan mûfajú és hangvételû alkotás színpadi életre keltésére… - Implon Irén, Fáklya

„Ilonka asszony könnyû házi öltözékben Hopkins Zöld pokol címû regényét olvassa a kereveten. Ebben a regényben veti rá magát Morris õrnagyra – egy anakonda. Az olvasó, illetõleg a nézõ tudja (bár nem olyan pontosan, mint a lexikon), hogy az idézett szerzõ egy dél-amerikai óriáskígyóra, becsületes nevén az Eunectes murinusra gondol, melynek azt a tulajdonságát is feljegyzik, hogy a nyári hónapokban, amikor a vizek elapadnak körülötte, megmerevedik, azaz nyári álomba merül. Az olvasó, illetõleg a nézõ mindezt ha nem is tudja, legalább sejt valami effélét. Ilonka asszonynak azonban sejtelme sincs a dologról, ezért fordul férjéhez, aki a kerevet melletti asztalnál gépel. Kovács Benedek azonban nemcsak tudatlan, mint a felesége, hanem a szerzõ Bajor Andor jóvoltából ugyanakkor mindentudónak is hiszi magát. Így lesz aztán az Eunectes murinusból Miguel Lopez del Anaconda; az óriáskígyóból tábornok; a naturalisztikus jelenet-töredékbõl groteszk játékelem…” – Marosi Péter, Utunk

 

 


Szereplők:


Kovács

Kovácsné

Jánoska

Jánoska:

Csoma Judit

Elsõ technikus

Elsõ technikus:

Ács Tibor

Második technikus

Criºan elvtársnõ

Mureșan

Táviratkihordó


Rendező:

Díszlet- és jelmeztervezõ:

Súgó:

Világosító:

Hangmester:

Bemutató: 1978.06.18