Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Csurka István

Szájhõs

Országos bemutató

Szánalmas komédia három felvonásban

Az immár sorozatnak nevezhetõ Csurka-elõadások újabb állomásához ért el a színház, ötödikként bemutatva a Szájhõs címû darabot.
Dékány Lajost kinevezik fõszerkesztõ-helyettesnek, sikeres ember, amikor megkérdõjelezi egész eddigi életét.
Csurka tudja – amit különben az igazi drámaírók tudtak -, hogy az ember konfliktus-helyzetben érdekes. Amikor választania kell, és amikor a választ nem lehet elodázni.
Dékány a darab folyamán egyfolytában helyzetbe akarja hozni magát, mint a futballisták, hogy cselekedjék, mert rájött, hogy gyáva, tehetetlen ember, akit mindig mások irányítottak. Olyan helyzetet akar teremteni magának, ahonnan már nincs kibúvó, ahol már a part szakad! Csurka mûfaji meghatározása: „szánalmas komédia” nagyon pontos, mert valószínû, hogy hõsünk vergõdésén nevetni fogunk. Szájhõs… határozza meg a cím, ami ismét igen pontos, mert Dékány egyik meghatározó tulajdonsága, hogy cselekvés helyett mindig beszélni kezd. Ez a színdarab azért válhat mindnyájunk számára élménnyé, mert Csurka drámaírói mûvészete ismét képes a valódi élethelyzetnek sûrítésére, talán azért mert minden korosodó emberben ott bujkál ez a változtatni akarás. „37 év, tudod milyen nagy idõ – mondja Dékány a feleségének – Milyen döntõ kor…? Az utolsó pillanat egy férfi életében, amikor még dönthet, amikor még rendezheti a világgal való zûrzavaros kapcsolatát!” (Farkas István, rendezõ)
 


Szereplők:


Dékány Lajos

Anna, a felesége

Moór Jenõ

Moórné, a felesége

Szoboszlay

A nyelvtanár

A házmester

A rendõr


Rendező:

A rendezõ munkatársa:

A rendezõ munkatársa:

Díszlet- és jelmeztervezõ:

Zenéjét összeállította:

Ügyelõ:

Világosító:

Bemutató: 1983.12.09