Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Rudolf Friml – Herbert Stothart

Rose-Marie

Szövegét Eugen Mirea írta Otto Harbach és Oscar Hammerstein librettója nyomán

A verseket fordította: Clary Mirea és Matolcsy Zoltán

Nagyoperett három felvonásban

„A Rose-Marie címû operettben nincsenek hercegek. Friml hõsei nem fõúri palotákban laknak és nem kötnek «rangon aluli» házasságot címerükön «foltot ejtõ” szegény származású lányokkal.
Cselekménye a múlt század vége felé játszódik Amerikában, abban az «Eldorádóban», ahová az aranyláz mindazokat gyûjtötte, akik hazájukban még a mindennapi kenyerüket sem tudták megkeresni. Hõsei: félrevezetett indiánok, akiktõl potom áron csalják el aranyat tartalmazó földjeiket; aranyéhségük csillapítására mindenre képes, lelkiismeretlen kalandorok; egyszerû szegény emberek, akik csak nehéz munkával tudják megélhetésüket biztosítani. Közöttük bontakozik ki Jim Kenion munkás és a Rose-Marie liliomtisztaságú szerelme. Éppen azért dolgoztam át az operettet, mert hõseiben – ha kezdetleges formában is – az embert láttam meg… Azt akartam, hogy ez az operett ne azt szolgálja, hogy összekössön két áriát és selyembe öltözött papírmasé figurákat mozgasson a színpadon, hanem hogy az élet egy részét reálisan tükrözze vissza.” (Eugen Mirea, a hazai változat szerzõje)
„Ebben az operettben meggyilkolnak egy jobb sorsra érdemes sziú-indiánt, Fekete Sast, és ennek kapcsán három órán át rengeteget kacagunk… Tudva tudja bár mindenki már az elején, hogy a nem a becsületes indiánbarát cowboy, Jim Kenion, hanem a becstelen indiángyûlölõ kalandor: Hawley a gyilkos, a végén mégis kiderül az igazság: nem Kenion, hanem Hawley a gyilkos. Naivan bájos Rose Marie, a fõszereplõnõ…Elhiszi szerelmérõl, Jimrõl, hogy õ ölte meg a barátját, Fekete sast, és majdnem a gyûlölt gyilkoshoz, Hawleyhez megy feleségül…” (Szabó József)
 


Szereplők:


Rose-Marie

Rose-Marie:

Szokolay Zsuzsa

Jim Kenion

Jim Kenion:

Tolnai Tank László

Hawley

Hawley:

Rádai Imre

Wanda

Fekete Sas

Aranyásók:

Olasz:

Belényi Ferenc

Tõrzsfõnök

Maître d’Hotel

Maître d’Hotel:

Tanay Emil

Ügyelõ

Aranyásók, indiánok, kalandorok


Rendező:

Díszlettervezõ:

Jelmezek:

Vezényel:

Súgó:

Fõvilágosító:

Maszkmester:

Bemutató: 1963.04.27