Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Móricz Zsigmond

Rokonok

Átdolgozta: Móricz Virág és Thurzó Gábor

Színmû három felvonásban, négy képben

„A Rokonok egyike Móricz legélesebb hangú mûveinek. A regénybõl színpadra írott kor-metszet, mely csak kényszerû változtatások után kerülhetett színre a két világháború között, a Nemzeti Színház színpadán megbukott. Mert alapgondolatát és leleplezõ hangját nem tudta leviselni az akkori velejéig korrupt társadalom.” (Dolgozó Nép)
„Kopjáss István fõügyészi karrierje hajnalán felbukkanó rokoni áradatban nem valami kedélyes családi szövetség kialakulásának vagyunk tanúi, hanem a fõhõs köré gyûlõ hínár veszélyes jelentkezésének… Érezni azt a vibráló feszültséget, amely a kedélyesen urambátyámozó hatalmasok és a hozzájuk törleszkedõk látszólag zavartalan, széles mosolya alatt éppúgy jelen van, mint ahogy ügyesen álcázott panamáik meghamisított ügyirataiban ott kísért a gazdasági válság sújtotta tömegek nyomora.” (Fáklya, Implon Irén)
 


Szereplők:


Dr. Kopjáss István, fõügyész

Lina, a felesége

Lina, a felesége:

Kovács Apollónia

Kati néni

Berci bácsi

Polgármester

Polgármester:

Rádai Imre

Kardics, a Nagytakarék igazgatója

Szentkálnayné

Boronkayné, Szentkálnay Magdalena

Péterffy

Bisztriczay, fõmérnök

Keék Imri, a polgármester titkára

Dr. Martiny, az ellenzék vezére

Kisbérlõk

Csordás

Sámson, banktisztviselõ

Csoma, gazdasági tanácsnok

Sáfár Éliás, a Holub cég mérnöke

Fiatalasszony

Fiatalember

Öregember

Katonatiszt

Inas

Történik Zsarátnok városában, az 1930-as évek elején


Díszlet- és jelmeztervezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Maszkmester:

Bemutató: 1960.03.30