Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Sikli László – Ari Nagy Sándor

Rock passió

Õsbemutató

Jézus szenvedéstörténe két részben elõadva

A szerzõk vallomásaiból:
Sikli László lelkipásztor: „Rock Passió. Nem tudom másként látni, mint a lelkipásztor szemével… Úgy született meg, hogy üzenetnek szántam. Üzenetnek mindenekelõtt önmagamnak és mindazoknak, akik nem tudnak mit kezdeni a maguk szenvedéseivel. Jézus szenvedése lecke a javából. Nemcsak kortársainak – nekünk is… A szenvedéstörténet igen színes, tele drámai feszültségekkel. A feszültség középpontjában Jézus áll, de feltartóztathatatlanul hatalmába keríti mindazokat, akik – akár szeretve, akár gyûlölve – a történet részesei lettek… A keresztút… Veronika, fehér kendõjén tiszta lelkét nyújtja… A Cirenei, mint egy staféta váltja fel õt. A kivégzõosztag parancsnokának szavai rádöbbentenek a valóságra…A végén a mesélõ összegez. Úgy tûnik, mindennek vége. A tragédia elkerülhetetlen.
És ekkor megjelenik Mária, aki visszafelé tekint a jövõbe… Bár könnyein át, de látja az Atyát, és nemcsak önmagát viszi az Atya elé, hanem mindazokat, akik könnyeken át is – a lezárt síron túl is – várják a holnapot…”

Ari Nagy Sándor, zeneszerzõ: „A Rock Passiót 1986-ban komponáltam Sikli László szilágysomlyói plébános barátom ötletébõl és szövegére. Az õsbemutató 1986 Virágvasárnapján, Szilágysomlyón volt, majd Nagyváradon a Székesegyházban énekeltük el többször – másutt nem lehetett… A Rock Passió oratorikus megfogalmazás, szigorúan egyházi szöveg. Ezért is indul gregorián recitativóval a történet… Jól kapaszkodik föléje az egyszerû hálaadó ének, a tanítványok dicsérete, ami már modern zenei megfogalmazása az örömnek és a hálának – egy blues. Vagy drámaian feszül, ellenkezik Júdás hisztérikus rockja – az árulás pillanatában – a gregorián mozdíthatatlan örök eszmeiségével.
Nem színpadra készült a Rock Passió – és ez egy külön csoda, ahogy Novák Ferenc a maga zseniális módján színpadra álmodja, megmozdítja.”
 


Szereplők:


Mesélõ

Fõpap:

Fekete Károly

Pilátus

Júdás

Péter

Cirenei

Százados

Szolgálólányok

Hamis tanúk

Tanítványok, Fõpapok, Katonák, Nép

A kórusmûvek hangfelvételénél közremûködtek:

A zenekar tagjai:


Rendezõ-koreográfus:

Díszlettervezõ:

Jelmeztervezõ:

Ügyelõ:

Hangmérnök:

Bemutató: 1990.06.15