Előadások / Szigligeti Társulat / 2023-2024

Szabó Magda

Régimódi történet

Játszódik 1878 és 1904 között Debrecenben, Füzesgyarmaton és Budapesten

Dráma 2 részben

A kortárs magyar irodalom nagyasszonya, Szabó Magda visszatérõ vendége színpadunknak: az Az a szép, fényes nap sikere után a mára már szintén klasszikussá lett színmûvét, a Régimódi történetet is mûsorára tûzte a társulat. Ebben családjának történetét jeleníti meg az írónõ, mely kordokumentumként, történelmi tablóként és a szeretett szülõváros, Debrecen századfordulós rajzaként is hiteles és rendkívül élvezetes. Cselekménye mintegy huszonöt éven ível át, benne mégsem csupán a Rickl-Jablonczay-Gacsáry család egymást követõ nemzedékei feszülnek egymással szembe; a polgári és a dzsentri életszemlélet kibékíthetetlen volta, a bigottságig menõ felekezeti megosztottság szabdalja keresztül-kasul ezeket a jobb sorsra érdemes családokat, és sújtja egyes tagjait az antik görög tragádiák hõseit idézõ sorssal. A színpadon ritkán látott népes szereplõgárdát felvonultató színmû õsbemutatója 1977-ben volt a budapesti Madách Színházban.


Szereplők:


Rickl Mária

Gacsáry Emma, a menye

Jablonczay Lenke, az unokája

Jablonczay Kálmán, a férje

Gyermekei:

 Gizella

 Kálmánka

 Margit

Klári, midenes cseléd

Bényai Rákhel, Emma nagyanyja

Stillmungus Mária Margit

Charitas nõvér

Majthényi Béla

id. Hoffer József

ifj. Hoffer József

Alföldy úr, táncmester

Nánássyné Otthné

Csanádyné Hofferné

Anett, szobalány

Dudek Ferdinánd

Stenczinger úr

Lórika

Matild

A gyermek Lenke

Szabó Magda szerepében, mint narrátor


Díszlet- és jelmeztervezõ:

Rendező:

Súgó:

Ügyelõ:

Ügyelõ:

Bemutató: 2002.03.22