Előadások / Szigligeti Társulat / 2023-2024

Titus Popovici

Passacaglia

Színmû két részben

Forditó: Kakassy Endre

„Bach muzsika és a háború. Erre az ellentétre építi Titus Popovici Passagcaglia címû színmûvét, olyan ellentétre, amely jelképesen magába foglalja a szépség és a rútság, az eszményi és a borzalmas, a szellemi kiteljesedés és a fizikai elnyomorodás alternatíváit. A háború elõl a pincében rejtõzködõ fiatal zongoramûvész tönkretett ujjaival, bezárult mûvészi karrierjével fizet a tévhitért, hogy a háború útjából ki lehet térni. Romboló hatása az emberre érzékletesen mutatkozik meg az árja felsõbbrendûség szellemében nevelõdött filozófia-professzor meg a közrendû és átlagbutaságú katona valamint a fiatal fanatikus alakjában. Az öreg zenetanár, a lánya és a zongoramûvész a szenvedõ igazság és a félelembõl kibontakozó akarat dallamvonalán rokonszenves sorsokat példáz. A fiatal kommunista harcos pedig immár típusa a nemzeti hõsnek az augusztusi fegyveres felkelésben” – Fáklya

 

 


Szereplők:


Ada, a leánya

Andrei, zongoramûvész

Knapp, fõhadnagy

A Vaskereszt lovagja

Legionárius


Rendező:

Díszlet- és jelmeztervezõ:

Zenei összeállítás:

Ügyelõ:

Fõvilágosító:

Maszkmester:

Bemutató: 1974.08.31