410021 Nagyvárad / Oradea, Piața Regele Ferdinand I., nr. 6., Bihor, RO
Facebook
Youtube
Instagram

Előadások / Szigligeti Társulat / 2021-2022

Németh László

Papucshõs

Színjáték két részben

„A papucshõs nem történelmi dráma, nincs benne monumentalitás, nem is sajátosan magyar téma. De általánosan örök, minden korban és társadalomban érvényes mondanivaló magját véltem benne felfedezni.
Ezrével, százezrével élnek közöttünk, környezõ világunkban, a földkerekség minden országában, a megaláztatás nyilaival átdöfött Holly Sebestyének. Mindnyájunknak megvannak az irgalmatlan félelmet árasztó, ítéletvégrehajtó Lonkái, legyen az feleség, szomszéd, házmester vagy felettes.
Ennél ritkábban támadnak közöttünk Violák, hogy bátran, félelem nélkül, nemes indulattól kipirult arccal kiáltsák felénk: «Bizonyos esetekben nem lehet nagyobb kötelessége az embernek, mint önmagáért felvenni a szabadságharcot».
Holly Sebestyén, Lonka és Viola, amellett, hogy örökérvényû alakok, túlnõnek a Németh László ábrázolta kisváros keretein és szervesen kapcsolódnak be korunk egyetemes társadalmi vegetációjába.” (Szombati Gille Ottó, rendezõ)
Egy vidéki városkában él a fõhõs, hajdani tudós, kiváló monográfiák szerzõje, aki azonban belesüppedt egy szerencsétlen házasságba. Még mindig szerelmes a feleségébe, aki azonban könnyedén flörtöl lányának udvarlóival és férjét állandóan a pénzszerzésre sarkallja. A városkába látogatásra érkezõ Viola ébreszti rá a férfit, hogy elvesztegette az igazi értékek mentén élhetõ életét, de még nem késõ, hogy új fordulatot vegyen a sorsa. Holly összecsomagol, hogy elhagyja feleségét, de az asszony ekkor öngyilkosságot kísérel meg, a férj pedig újra ott térdel felesége mellett.
„Holly Sebestyén saját sorsa kelepcéjébe esve elakad. Elbukik az emberhez méltó életért vívott küzdelemben. Önmagát áldozza fel a gyengébbekért. Így, ebben az értelemben Holly Sebestyén városi könyvtárnok hõs.” (Mózer István, Vörös Lobogó)
 


Szereplők:


Éber Lóránt, orvos

Erzsike, a felesége

Viola, Éber Lóránt húga

Holly Sebestyén, városi könyvtárnok

Lonka, a felesége

Gabi, a lánya

Pubi, Gabi udvarlója

Mari, mindenes Hollyéknál


A rendezõ munkatársa:

Díszlet- és jelmeztervezõ:

Világosító:

Bemutató: 1987.11.02