Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Radu Boureanu

Ordasok

Kémdráma négy felvonásban

Forditó: Boros Endre

„Az angol-amerikai imperializmus balkáni ügynökségének kémhálózata kiterjed minden népi demokratikus országra. Kémek, szabotõrök, provokatõrök, titkos ügynökök egész hadserege áll a Tito-banda szolgálatában, és ez a szervezet mindenütt a háborús hangulat felkeltésén buzgólkodik.
A szerzõ Ordasok címû kémdrámája hû tükörképét adja a Jugoszláviából hazánkba csempészett kémek tevékenységének, és egyben megmutatja a viszályt szítók és háborús uszítók undorító, gyûlöletes arculatát. A darab cselekménye egy temesvári, szerb nemzetiségû értelmiségi családból indul ki és feltárja azokat a megdöbbentõ kapcsolatokat, amelyeket a kémek építenek a maguk számára, aljas céljaik keresztülvitelére.
A cselekmény középpontjában álló szerb család túlnyomó többségében híven szolgálja a népi demokratikus rendszert. Egyetlen kivétel van csupán: Grozdanka, Vikente tanár nagyravágyó, kozmopolita leánya, aki tudatosan áll a nacionalista jelszavakkal mûködõ gyilkosok oldalára.
A Népköztársaság fiatal, de életerõs állambiztonsági szervei éberek: leleplezik az összeesküvést és a nép bírósága elé állítja a hazaárulókat.
A szerzõnek sikerült a történetet izgalmassá és fordulatossá tennie. A közönség az elsõ pillanattól az utolsóig visszafojtott lélegzettel követi az eseményeket és a cselekmény fordulatait.” (Az elõadás mûsorfüzetébõl)
 


Szereplők:


Vikentyij Trifunov, tanár

Milica, a felesége

Grozdanka, a leányuk

Vlado, a fiuk

Szlavko Trifunov, munkás

Grafina, a leánya

Szava Damjanovics, határvadász fõhadnagy

Andrei Mãrginaºu, határvadász fõhadnagy

Danica, dajka

Iova, a nagyapa

Novac Makarovici, tanító

Milan Szapundzsin

Vasile Ceauºu

Dinu

Állambiztonsági fõhadnagy

Pero Pomatina

Állambiztonsági õrnagy

Amerikai követségi tanácsos

Jugoszláv követségi tanácsos

A jugoszláv követség elsõ titkára

Angelo Vermici másodtitkár

Bozsidar, a zöld ember

Costea, szakaszvezetõ

Öreg paraszt

Bánáti parasztasszony

I.parasztasszony

Katonák, tisztek, parasztok, parasztasszonyok.

Történik 1950-ben, a Román Népköztársaságban.


Rendező:

Társrendezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Bemutató: 1952.10.11