Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Tennessee Williams

Nyár és füst

Dráma két felvonásban

Forditó: Ungvári Tamás

Tennessee Williams a 20. század egyik legjelentõsebb drámaírója. Mûveiben az emberek közötti kapcsolatok finom rezdüléseit érhetjük utol, kiváló jellemábrázolással teszi érthetõvé a külsõ durva világ okozta konfliktusokat, és e konfliktusok által okozott élet-töréseket. Különös, furcsa alakok vívnak nehéz belsõ harcokat drámáiban.

A Nyár és füst egyik fõalakja a nonkonformista fiatal orvos, a másik egy érzékeny, mondhatni túlságosan érzékeny fiatal nõ. John, a fiatal orvos, akinek gyermekkori játszótársa, majd ifjúkori szerelme Alma, szemben áll ennek a más neveltetésû lány egész környezetének hamis világával. A férfi polgár-bosszantó, még pontosabban: kispolgár-pukkasztó. A látszatok gyakran ellene szólnak. Ám ez a fiatal orvos, amikor hivatástudata szólítja, nem kímélve önmagát, megállít egy pusztító járványt… Alma pedig egy be nem teljesült szerelemre ítéltetett nõ, aki a maga túlérzékenységével már-már irreális alak. A dráma arról szól, miként válnak társadalmilag-lelkileg életképtelen rokkantakká jobb sorsra érdemes emberek.

„Tennessee Nyár és füst címû darabját talán elsõsorban csehovi vonásai miatt szeretem. Köztudott a modern amerikai dráma vonzódása Csehov dramaturgiája iránt. Itt szerencsére egy nagy orosz író megtermékenyített egy nagy drámai tehetséget az amerikai földrészen, aki egyike azoknak az utolsó dramaturgoknak, akik még nagy szerepeket tudtak írni…valószínûleg azzal az álnok céllal, hogy a nagy színészeknek legyen mit játszaniuk…” – Farkas István, rendezõ

 

 


Szereplők:


Winemiller tiszteletes

Mrs. Winemiller

Alma Winemiller

Ifj.John Buchanan

Dr. Buchanan

Dr. Buchanan:

Lavotta Károly

Rosa Gonzales:

Gábor Kati

Papa Gonzales

Nellie Ewell

Mrs. Bassett

Roger Doremus

Kramer


Rendező:

A rendezõ munkatársa:

Díszlettervezõ:

Zenei összeállítás:

Súgó:

Fõvilágosító:

Hangmester:

Bemutató: 1980.04.13