Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Afanaszij Szalinszkij

Nila

Dráma három felvonásban

Forditó: F. Imreh Mária és Fodor Zeno

A Nagy honvédõ Háború irodalmának gyakori hõse az ellenséges front mögött, a fasiszták között életveszélyes helyzetekben dolgozó kommunista, akinek a megbízatással együtt járó kockázaton kívül vállalnia kell az idõlegesen megszállt területeken honfitársai mélységes gyûlöletét is.
A szerzõ darabjában a Nagy Honvédõ Háború történetének egy ilyen mozzanatát viszi színpadra. Hõsnõje, Nyila Sznizsko látszólag már túl van munkája nehezén, mert a városból, ahol dolgoznia kellett, kivonultak a fasiszta megszállók. Ám feladata még nem ért véget. Mert a németek, hogy kiderítsék, miért hiúsultak meg terveik, hátra hagyják egyik legveszedelmesebb kémüket. Nyilának így valódi arca helyett továbbra is vállalnia kell a fasiszták volt kiszolgálójának megalázó szerepét, úgy kell viselkednie, hogy a szovjet emberek ne is sejtsék igazi kilétét, ha ez mégoly fájdalmas is. S bár emiatt hirtelen fogant tiszta szerelmét kell feláldoznia.
Nyilát több ember veszi körül: a háborús évek jó néhány típusa. Egyesek már megértik, mások próbálják megérteni, egy-két ember azonban meg sem kísérli a hõsnõ körüli rejtély megoldását. Nyila elbukik a fasizmus hátrahagyott ügynökével vívott harcban, de tragédiája lényegében optimista tragédia. Végsõ önfeláldozásával azt a gondolatot hangsúlyozza a szerzõ, hogy nem veszítheti el élet-halál harcát az a nép, amelynek ilyen kiváló képviselõi vannak. (Blénesi Ernõ, Elõre, illetve az elõadás mûsorfüzetébõl)
 


Szereplők:


Nila Sznizsko

Maria Ignatyeva

Csufarov

Zoja Paramonova

Mitrofanov

Kruglik:

Gábor József

Tuzikova

Miky Sztavinszkij

Idõs asszony

Professzor


Díszlettervezõ:

Jelmeztervezõ:

Súgó:

Fõvilágosító:

Bemutató: 1961.11.04