Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Gerhart Hauptmann

Naplemente elõtt

Dráma három felvonásban

Forditó: Sebestyén Károly

Az író egyik legjelentõsebb drámája. Polgári a miliõ. A szereplõk a 20. század harmincas éveinek elõkelõ polgári középosztályához tartoznak, élükön a cégtulajdonos családfõvel, Clausen tanácsossal. Az öreg Clausen öntudatos polgár, büszke arra, hogy a társadalomban elfoglalt pozícióját a maga erejébõl és tehetségébõl teremtette. Menyét, az elszegényedett nemesi kisasszonyt éppúgy lenézi, mint amilyen patríciusi gõggel veti meg vejét, az uborkafára felkapaszkodott ügynököt, az új, közönséges és mûveletlen üzletember-generáció ellenszenves képviselõjét. Jellemzõ egyébként, hogy a Clausen-család második generációjából egyedül ez a jöttment dolgozik, a nyugalomba vonulni készülõ öregúr mellett õ vezeti a céget. Maguk a Clausen-gyerekek a tekintélyes polgári vagyon árnyékában és jóvoltából élik kifinomult életüket.

A konfliktus a hetvenéves férfi és a fiatal lány szerelme körül bontakozik ki. A konfliktus magva: hogyan reagál a család az istenített apának erre a minden konvenciót felrúgó cselekedetére, hogy feleségül akarja venni a lányt. A család természetesen fel van háborodva, ennek igazi rúgója, hogy féltik a potenciális örököstõl a családi vagyont. A megsértett apa válaszol, erkölcsim igazának tudatában rendelkezik vagyona fölött, ám összeroppan, testben-lélekben megrokkan. Üldöztetését és sorsának alakulását sokan a modern Lear királynak fogják fel. – részletek az elõadás mûsorfüzetébõl

Az elõadást Halasi Gyula pályakezdésének 30. évfordulója alkalmából mutatták be.

„G. Hauptmann színmûve éppen azért lett jubileumi elõadás, hogy széles érzelmi skálájú színészegyéniség végigjátszhassa a maga legerõsebben kísérõ és kísértõ motívumait...” – Implon Irén, Fáklya

 


Szereplők:


Mathias Clausen, titkos kereskedelmi tanácsos

Wolfgang Clausen, a fias, filológus professzor

Egmont Clausen, a tanácsos legkisebb fia

Bettina Clausen, a tanácsos leánya

Ottilia, Klamroth igazgató felesége

Erich Klamroth, Ottilia férje, Clausen üzemeinek igazgatója

Paula-Klotild Clausen, született Rübsamen

Steynitz, egészségügyi tanácsos

Hanefeldt, jogügyi tanácsos

Immoos, tiszteletes

Geiger, a cambridge-i egyetem professzora, Clausen tanácsos régi barátja

Dr.Wuttke, a tanácsos magántitkára

Ebisch, a kertész

Petersné, Ebisch húga

Inken Peters, a leánya

Inken Peters, a leánya:

Óss Enikõ

Winter, Clausen tanácsos inasa

Fõpolgármester

A Városi Testület elnöke

Történik egy nagyobb német városban.


Díszlet- és jelmeztervezõ:

Ügyelõ:

Fõvilágosító:

Zenei összeállítás:

Maszkmester:

Bemutató: 1973.04.14