Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Virgil Stoenescu

Napfényes út

Színmû négy felvonásban

Forditó: Sombori Sándor

„A Napfényes út hazai drámairodalmunk értékes új terméke, és elõször Nagyváradon kerül színpadra.
A darab cselekménye egy észak-dobrudzsai faluban bontakozik ki 1947 és 1950 között. A szerzõ ennek az eldugott, sötétségben tartott falunak tükrében mutat rá azokra a forradalmi átalakulásokra, amelyek a szocializmus építésével egyidejûleg az emberek öntudatában is végbemennek. A darab középpontjában egy babonás, elõítéletektõl megfertõzött öreg halász áll, akinek az új élet képviselõi, az alkotó munkában való részvétel nyitja fel a szemét. Az új világot építõ emberek közösségében megtalálja azt a helyes utat, amelyet követnie kell. Mert Petre a darab elején még egyetlen célt lát maga elõtt: egyénileg megbosszulni azt a sok szenvedést, amit Cristu kulák okozott neki. A bosszú vágya fûti, és hogy célját elérje, nem riad vissza semmitõl. Cselédnek kényszeríti a kulákhoz fiát, aki nélkülöz és szenved, kuporgatja a garasokat, hogy kifizethesse adósságát, mert büszkesége nem engedi, hogy a tartozás leróvása elõtt hajtsa végre szándékát. Nehogy azt gondolják róla, azért tette, mert szabadulni akar hitelezõjétõl. Az öreg bosszúvágya szinte az egész színdarabon végigvonul. De amikor elérkezik a várva-várt pillanat, Petre kiejti kezébõl a kést, mert nem akar szégyent vallani, mert más ember lett, méltóképpen akarja viselni az élmunkás címet, amit az építkezéseknél nyert el.” (Fáklya)
 


Szereplők:


Voitan Petre, halászgazda

Alexe, a fia

Balamaci Cristu, kereskedõ

Afanasie, Balamaci fia

Amiliana, Balamaci nevelt lánya

Gîrlea, Balamaci sógora

Gherasim

Husszein Ben Ali, kõfaragó

Gorun Tudor

Szelimsa

Cosma, párttitkár

Fõmérnök

Pribegeanu Tony, mérnök

Artimon Dãnilã

Zadorozsnye

Lucheria:

Ferenczy Annamária

Gondnok

Riporter

Operatõr

Munkások, munkásnõk.

Történik egy északdobrudzsai halászfaluban.


Rendező:

Díszlettervezõ:

Segédrendezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Bemutató: 1954.05.22