Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Braniszláv Nusic

Miniszterné õnagysága

Szatirikus vígjáték négy felvonásban

Forditó: Szabó Lajos

„A vígjáték cselekménye a századforduló éveiben játszódik a tõkés földesúri Jugoszláviában, Belgrádban. A szerzõ egyike a szerb irodalom legkiválóbb kritikai realistáinak. Bátor és megalkuvást nem ismerõ társadalom-bíráló hangja miatt börtönbe került. Nusics írásaiban kíméletlenül leplezte le a hatalomra vágyó, úrhatnám kispolgár aljasságát és a szatíra fegyverével tette nevetségessé a magas polcra jutott, de mûveletlen, erkölcstelen polgárságot.
A cselekmény középpontjában Zsifka asszony áll, akit egészen megváltoztat férjének, Szima Popovicsnak váratlan miniszteri kinevezése. A nagyravágyó, hatalomra törõ asszony igyekszik «méltó» lenni új pozíciójához, mindent kipróbál, amirõl úgy tartja, hogy elõkelõ. Megtanul cigarettázni, bridzsezni, sõt látszólag még szeretõt is tart. Pöffeszkedésében odáig megy, hogy jobb házasság reményében lányát, aki boldog házasságban él férjével, újra férjhez akarja adni. A férj, amikor értesül anyósa aljas tervérõl, óriási botrányt csap, aminek következtében Popovicsnak le kell mondania miniszteri hivataláról. Így Zsifka asszony visszazuhan a kispolgári szürkeségbe.
A darab kitûnõ társadalmi szatírája mellett mulattató, rendkívül szellemes és fordulatos vígjáték.” (Fáklya)
 


Szereplők:


Szima Popovics

Zsivka, a felesége

Dara, a leányuk

Ráká, a fiuk

Cséda, a vejük

Dr.Ninkovics, külügyminisztériumi titkár

Riszta, bõrkereskedõ

Pavel Kalinics

Péró, segédhivatali írnok

Vászá, nagybácsi

Szávká, nagynéni

Dácá, nagynéni

Jova, Popa Arsa fia

Pántá, nagybácsi

Miló, a fia

Zója, elvált asszony

Jákov, nagybácsi

Száva Misics

Nátá Stefanovics

Angol nyelvtanárnõ

Angol nyelvtanárnõ:

Bányai Éva

Rendõrségi írnok

Anka, szolgáló

Elsõ minisztériumi altiszt

Második minisztériumi altiszt

Tanulóleány

Nyomdászinas

Történik Belgrádban, a századforduló idején


Rendező:

Díszlettervezõ:

Segédrendezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Bemutató: 1955.04.23