Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Aurel Baranga

Miniszter a barátom

Vígjáték két részben

Forditó: Veress Zoltán

A kortárs román drámairodalom sokat játszott darabja. A 20. századi román drámairodalom legjobb hagyományait viszi tovább: a szenvedélyes közéletiséget, a szatirikus formát. Nagyszerû intellektuális játék bontakozik ki a nézõ elõtt, aki maga is részt vesz ebben a játékban… sajátos szerkesztésû vígjáték, ahol a szereplõk idõrõl idõre kilépnek szerepükbõl… - részlet az elõadás mûsorfüzetébõl

„Ma, amikor az egész világon gyakorlattá vált a dühös „anti-színház”, minden igyekezetemmel a „pro-színházat” szolgálom” – írja a szerzõ.

A fõhõs újságíró, tényfeltáró ugyanakkor narrátor is. Nem alkuszik, végigjárja az igazsághoz vezetõ út minden nehéz szakaszát. Ellenfelei egy szerkesztõségi gárda különbözõ típusú tagjai, amelynek során fény derül társadalmi fonákságokra, jellembeli hibákra. Az újságírói hivatásról is szól.

 


Szereplők:


Chitlaru, újságíró, egyben narrátor

Pascalide, újságíró, a barátja

Otilia, rovatvezetõ, egyben Niculina és Parasztlány

Otilia, rovatvezetõ, egyben Niculina és Parasztlány:

Kakuts Ágnes

Turculeþ, szerkesztõségi titkár

Dumitraº, újságíró

Igazgató, egyben a lap fõszerkesztõje

Bãjenaru, a kiadóhivatal fõnöke

Braharu, a lap munkatársa

Manolescu, a lap munkatársa

Ioniþa, a lap munkatársa

Titkárnõ

Brana, sajtóminiszer, egyben a Közvélemény

Ciorei Gheorghe

Ion Ion

Könyvelõ

Rendezõ, az elõadás irányítója


Ügyelõ:

Súgó:

Fõvilágosító:

Hangmester:

Maszkmester:

Bemutató: 1973.02.10