Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Sütõ András – Hajdú Zoltán

Mezítlábas menyasszony

Színjáték három felvonásban, hét képben

„A két fiatal tehetséges hazai szerzõ drámai erõvel mutatja be a falu napjainkban, a szemünk láttára végbemenõ átalakulását.
A darab cselekménye Erdély egyik falujában, egy kollektív gazdaságban, a Vörös csillagban játszódik. Friss levegõ árad a színpadról. Önbizalom, a Pártba vetett törhetetlen hit csendül a magasabb politikai és erkölcsi színvonalra emelkedett kollektivisták ajkáról. Ezek az emberek nem bizonytalan, ismeretlen út elején állnak, hanem egy éves, eredményes múltra tekintenek vissza.
Bakcsi pártszervezõ, a becsületes, az embereket mélyen szeretõ munkás. Szõcs Dani a Pártért, a közösségért minden áldozatra kész fiatal traktorista. Muresan, a kollektív gazdaság elnöke, Mesesan a néptanács elnöke és a többi becsületes szegényparaszt, a Párt új neveltjei, mind eleven élõ alakok. De nemcsak a falu új embereit sikerült a szerzõknek bemutatni, épp olyan meggyõzõ, valóságos Kocsis Mihály ingadozó középparaszt és felesége, vagy Sáfrány, a kulák alakja is.
Kifejezõ Kocsis Mihály középparaszt ingadozása. Kocsist érzelmileg ezer szál fûzi a verejtékkel, nehéz munkával szerzett földhöz. De felismeri, hogy csak a kollektív gazdaság biztosítja számára és a «közepesek» számára a kivezetõ utat, az emberi életet. Ingadozása az érzelem kötöttsége és az értelem parancsa között tipikus, jellegzetes a középparasztságra.
A darab egyes jeleneteinek feszültsége mellett is – szétesõ. A szerzõk igen sokat akartak tömöríteni a hét képbõl álló színjátékba. Egy fõcselekmény helyett három cselekmény köti össze a jeleneteket.” (Mózes Teréz, Fáklya)
 


Szereplők:


Orbán Máriskó

Chioreanu

Szõcs Dani

Szõcsné

Mureºan Vasile

Meseºan

Kender Mihály

Kucuj Gavril

Bartha Ignác

Bartha Ignácné

Szunyog János

Kocsis Mihály

Kocsis Mihályné (Kati)

Kocsis Juliska

Sáfrány Zsigmond

Sáfrány Ferenc

Bödi Mihály

Báró Dégenfeld

Nagy Anikó

Kovács Mihály

Molnár György

Kun Ferenc

Albert Gyuri

Albertné

I. paraszt

I. parasztasszony

I. parasztasszony:

Révi Monosi Bea

Férfiak, asszonyok, leányok, legények, zenészek

Történik 1950 nyarán


Rendező:

Rendező:

Díszlettervezõ:

Ügyelõ:

Bemutató: 1951.06.21