Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Örkény István

Macskajáték

Tragikomédia két részben

Kibújhat-e az ember önmagából, kiléphet-e kényszerpályán keringõ életébõl, választhat-e más létet, más világot, más lelkiismeretet, mint amit múltja, környezete rákényszerített? Vagy ez a vállalkozás eleve kudarcra ítéltetett s csak kóválygunk a történelemben? Az Örkény-drámák erre az alpkérdésre keresnek választ, függetlenül attól, hogy azt ki, hol és miként fogalmazza meg. A Macskajáték kisregénybõl lett dráma és az író ugyancsak több mûvében visszatérõ gondolatot tükrözi: mindnyájan tudatában vagyunk annak, hogy meghalunk, de ezt mégsem hisszük el. "Ebbõl aztán valóban minden cselekedetünk kétértelmûséget kap. Mert egyszerre van a tudat, hogy hiábavaló minden, de ugyanakkor ennek az ellenkezõje, ezzel a tudattal dacolva élünk, cselekszünk, alkotunk." A mû hatvanöt éves fõhõse, Orbánné képviseli ezt a halállal dacoló életerõt, a soha fel nem adott küzdelmet.


Szereplők:


Orbánné

Egérke

Cs. Bruckner Adelaida

Csermlényi Viktor

Pincér

Szkalla lányok


Jelmeztervezõ:

Rendező:

Súgó:

Ügyelõ:

Bemutató: 2000.05.05