Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Tolcsvay László - Müller Péter - Müller Péter Sziámi

Mária evangéliuma

Rock-opera

A Biblia kimeríthetetlen ihletforrás valamennyi mûvészet számára. Az újkori európai színház (egyebek mellett) ugyancsak erõs szállal kötõdik a középkori passió-játékokhoz. Túl a szövegek szakrális jellegén ugyanis, mind az Ó-, mind az Újszövetségi fejezetek örök emberi helyzetek megszámlálhatatlan példázatával szolgálnak. (Nem egészen véletlen az, hogy az 1989-es változást követõen a Szigligeti Társulat egyik õsbemutatója a máig emlékezetes Rock-passió elõadása volt.) Újabb bizonyítéka a szentírás örökérvényûségének, hogy a legújabb, vagy viszonylag fiatal színpadi mûfajok is visszafordulnak hozzá. A magyar rock-opera irodalom egyik legsikeresebb alkotása, a Mária evangéliuma példa lehet ebben a tekintetben. Ismert (és elismert!) szerzõi a bibliai történet feldolgozásában Máriát, az anyát állították a cselekmény középpontjába: azt a mérhetetlen szenvedést jelenítik meg, amely a fiát féltõ, majd el is vesztõ anyát hatja át, aki - bár tudatában van szülötte isteni voltának - nagyon is halandó, földi anyaként éli meg a reázúduló megpróbáltatásokat.


Szereplők:


Mária:

Tóth Tünde

János

Jézus

Heródes

Gáspár - Ráfáel

Menyhért - Gábriel

Boldizsár - Micháel

I. pásztor

II. pásztor

III. pásztor

Közremûködnek


Díszlet- és jelmeztervezõ:

Játékmester:

Zenei vezetõ:

Ügyelõ:

Bemutató: 2000.05.21