Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

H. Keroul - A. Barré

Léni néni

Énekes bohózat 3 felvonásban

Heltai Jenõ átdolgozásában

Léni néni, sajna, személy szerint meg sem jelenik ebben a mesteriem megírt vígjátékban, amely (ahogy mondani szokás) a mûfaj legjobb hagyományait követi. Mindössze annyi szerep jut számára hogy - elhalálozzék, amely cselekedetével aztán 3 millió frank boldog örökösévé teszi Miradoux urat, a párizsi Fehér rózsához címzett virágüzlet érdemes tulajdonosát. És Léni néni megteszi kötelességét... Ezzel azonban nem véget ér, hanem elkezdõdik a mulatsádos kalandok sorozata, mert a néni (s a "nénik" már csak ilyenek) egy "kunkorit" is beépített végrendeletébe, hogy megnehezítse Miradoux úr (és mindenki más, esetleges örökségvadász) amúgy is sanyarú helyzetét... De vígjátékról lévén szó, már eddig is sokat árultunk el tartalmáról. A mulatságosnál mulatságosabb jelenetekkel, sziporkázó ötletekkel, váratlan fordulatokkal teli darabot Heltai Jenõ fordította, eredeti zenéjét-dalait pedig Aldobolyi Nagy György jegyzi.


Szereplők:


Rivarol

Miradoux

Gilberte

Cecile

Dutilleul

Don Lopez

Múzeumi õr Pitois közjegyzõ

Gedeon irodavezetõ Múzeumi festõ

Bernard képkereskedõ Fõkapitány

Komornyik

Közremûködnek


Koreográfus:

Rendező:

Ügyelõ:

Bemutató: 2002.12.31