Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Orlin Vaszilev

Légiriadó

Dráma három felvonásban

Forditó: Bárdos László és Sombori Sándor

„Egy mosodában indul el a Légiriadó címû izgalmas dráma cselekménye. Ebben a szófiai mosodában szervezik a Bulgáriát rabiga alatt tartó németek ellen az ellenállást. Velicsikov mérnök, Lázárov testõrnagy lányának férje is az összeesküvõkhöz tartozik. A testõr-õrnagy elõkelõ otthonát csak az imént dúlta fel a rendõrség, miután tudomására jutott, hogy a võ is összeesküvõ.
A mosoda vezetõje egy régi forradalmár özvegye, akinek a fia, Bojko is forradalmár. Akit az orvosi egyetemrõl eltávolítottak a világnézeti meggyõzõdése miatt. Lázárov ebben a környezetben talál rá a lányára. A darab cselekménye drámai jelenetek sorában mutatja be, hogyan omlik szét a testõrtiszt villájában a földi boldogság, lánya a forradalmárokhoz pártol, fia pedig, aki elõkelõ katonai nevelést kapott, közönséges gyilkossá válik.
Anélkül, hogy egyetlen frázis hangzana el, a színpad izgalmas légkörében ott vibrál a két világ engesztelhetetlen harca: a fasizmussal szövetkezõ polgárságé és a feltörõ osztályoké, amelyek ennek a szövetségnek minden terhét szenvedik.
Dúvadak és emberek. Vagy mi, vagy õk! – ezeket a szavakat mondja a mérnök. Három felvonáson keresztül tart a küzdelem a két tábor között, amelybõl összetörten kerül ki az a polgár, aki nem ismeri fel, hogy két világ ütközik meg könyörtelenül.” ( Fáklya)

 


Szereplők:


Lazarov Vitan, tartalékos gárdaõrnagy

Rajna, a felesége

Lili, a leányuk

Borisz, a fiuk, hadnagy

Velicsikov Száva, építész, Lili férje

Szlavka, mosónõ

Bojko, Szlavka fia


Bemutató: 1948.12.16