Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Victor Hugo

Királyasszony lovagja

Dráma három részben

Forditó: Mészöly Dezsõ

„A 17. századi spanyol királyi udvarban az ármány és a bosszú leselkedik mindenünnen. Carlos, a király nem sokat törõdik az ország kormányzásával, szeszélyeinek él, az udvartól távol. Felesége, Mária kormányoz, de gyenge asszony lévén nem látja át az ügyeket, tanácsadói pedig csak saját érdekeiket nézik.
Don Salustiot, egy híres nemesi család tagját számûzik az udvarból, mert a királyné egyik komornájával volt kalandja. Don Salustio megbosszulja a sérelmet, fiatal lakája Ruy Blas segítségével. Ruy Blast még senki nem ismeri az udvarnál. Don Salustio tudja, hogy a fiatalember szerelmes a királynéba, és reménykedik, hogy a délceg férfinak nem fog tudni ellenállni. A parancs: Ruy Blas Don César nevén az udvarhoz kerül.
Ruy Blas bemutatkozása fényesen sikerül, mindenki egy régi család sarjának tekinti.
A királyné névtelen szerelmes levelet kap. Az asszony élete szomorú, nem élhet kedve szerint, mindenben köti a szokások szigorú rendje. Egyszer aztán megismeri a levél íróját. Ruy Blas a királytól hoz rövid levelet. A királyné felismeri az íródeák kezét, de nem szólhat az udvar jelenlétében. Némán azonban szinte egyszerre vallanak egymásnak…
Ruy Blas idõközben miniszter lesz, a királyné titkos támogatásának is köszönhetõen. Õ az egyetlen, aki a nagyurak szemébe mondja az igazságot. Az urak viszont nem mernek ellenszegülni, mert a mendemondák szerint már kering a pletyka titkos kapcsolatáról a királynéval. Pedig hosszú hat hónapig nem is látják egymást. Aztán találkoznak és az asszony bevallja érzelmeit.
Ekkor megjelenik Don Salustio és figyelmezteti Ruy Blast, miszerint õ egy egyszerû lakáj, aki ura parancsait köteles teljesíteni. A parancs pedig az, hogy a királynét meg kell fosztani a trónjától. És éppen Ruy Blasnak kell találkoznia vele egy rejtett házban.
Idõközben a váratlanul megjelenõ igazi Don César és Ruy Blas helyett átveszi a királyné üzenetét és a pénzadományt. Ám Don Salustio újból elfogatja.
A királyné megérkezik, bár Ruy Blas levelet küldött neki, hogy eltávolítsa, de a levél nem érkezett meg. Don Salustio leleplezi õket és kocsit bocsát rendelkezésükre, amellyel elmenekülhetnek, ha a királyné lemond a trónról. A királyné alá is írná a nyilatkozatot, de ekkor Ruy Blas bevallja, õ nem Don César, hanem csak egy egyszerû lakáj. Don Salustio megsérti a királynét erre Ruy Blas megöli õt. Egy kérése van: a királyné bocsásson meg neki, ám az asszony nem válaszol, ekkor mérget vesz be. A királyné a haldokló férfinak megbocsát, mert nem az urat, hanem az igazi férfit, az igaz embert szerette Ruy Blas alakjában.”( Színházi Kalauz)
 


Szereplők:


Neuburgi Mária, Spanyolország királynéja

Don Salluste de Bazan

Don César de Bazan

Don Guritan

De Camporeal gróf

Del Basto márki

D’Alba gróf

De Priego márki

Don Manuel Arias

Covadenga

D’Albuquerque hercegnõ

I. apród

Ajtónálló

Hölgyek, urak, táncosok, apródok, duennák, szerecsenek, strázsák, testõrök, ajtónállók


Rendező:

Díszlet- és jelmeztervezõ:

Kísérõzene:

Súgó:

Fõvilágosító:

Maszkmester:

Bemutató: 1967.06.25