Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

August Strindberg

Julie kisasszony

A Budapesti Színház- és Filmmûvészeti Egyetemmel közös produkció

dráma

Forditó: Lontay László

Strindberg, bár hírnevét fõleg naturalista regényeivel alapozta meg, drámaírói mûködése és színházi tevékenysége döntõen befolyásolta a svéd színházmûvészetet, sõt hatása a külföldi színpadokon is erõsen érezhetõ volt. Kezdetben fõleg romantikus drámákat írt, majd 1886-ban megírta elsõ naturalista darabját, a Társakat. A Julie kisasszonyt 1888-ban írta. Egyfelvonásos drámája nem csak a téma merészsége miatt jelentõs, hanem azért is, mert Strindberg a darabelõszavában fejtette ki a színpadi naturalizmus programját. Változó alakok, fejlõdõ jellemek, egyfelvonásos szerkezet, másfél óra megszakítás nélküli terjedelemben, a díszletekben a látványosságok kerülése, a színészi arcjáték érvényesülése az által, hogy a rivaldafényt megszüntetik, sötétített, kisméretû nézõtér stb. A Julie kisasszony elõadását Svédországban a cenzúra nem engedélyezte, a külföldi színházak azonban hamar felfedezték és azóta is nagy sikerrel játsszák világszerte.

Szerelem és bûntudat, vágy és kielégületlenség, titok és hazugság halálos keveréke ez a darab. Szent Iván éjjelén feje tetejére áll a világ – a szolga diktál, az úrnõ behódol: ünnepkor minden ember más. Egy ilyen ünnepen az alkohol és a mámor õrületében minden ember közelebb kerül ahhoz, aki valójában, ahhoz, ami közös bennünk. Ezen az éjszakán az emberek számot vetnek múltjukkal, jelenükkel. Az õ történetükön keresztül mi is magunkba nézhetünk –  vallja Funk Iván a bemutatásra kerülõ darabról.


Szereplők:


Julie kisasszony

Krisztin

Közremûködnek


Dramaturg:

Díszlet és jelmez:

Koreográfus:

Rendező:

Világosító:

Bemutató: 2006.12.09