Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Csiky Gergely

Ingyenélõk

Szatirikus játék három felvonásban, négy képben

„Szederváry Kamilla, a «szent özvegy» a szabadságharc emlékével üzletel. Vértanú ezredes özvegyének adja ki magát – holott a szabadságharc idején éppen az osztrákoknak kémkedett – és valóságos irodát tart fenn adománygyûjtõ levelezése számára, még segédje is van Mosolygó, egy diplomájától megfosztott, elzüllött ügyvéd személyében. Lánya, Irén azonban tulajdonképpen nem a lánya, mert kis korában vette magához, hogy özvegysége még jobban mutasson.
Egy levélre egy gazdag kereskedõ jelentkezik, Timót Pál, aki beleszeret Irénbe. De megjelenik Zátonyi Bence, a lecsúszott dzsentri, szélhámos, aki abból él, hogy jó pénzért eladja feleségeit. Kamilla titkait is jól ismeri, tehát zsarolja. Mégpedig egy eljegyzést zsarol ki Irénnel. Az eljegyzési lakomán ott van egy korábbi felesége, Bankóné is.
A kétségbeesett Irén becsületes, tiszta szerelme, Darvas próbál meg ellenszegülni. Õ is ingyenélõ, de azért, mert nem képes hízelgésre, törtetésre, nincsenek protekciói. Ám Zátonyi hirtelen állást intéz neki, természetesen azzal a nyilvánvaló céllal, hogy eltávolítsa. Távozáskor Irén megfogadja, hogy nem lesz senki másnak a felesége.
Azonban Zátonyi kierõszakolja az esküvõt, mert Kamilla azzal érvel, hogy Zátonyi börtönbe csukatja õt ellenkezõ esetben és erre a lány feláldozza magát.
Közben újra jelentkezik Timót, akinek kedvéért és jókora pénzösszeg fejében Zátonyi lemond Irénrõl. Ám ekkor váratlanul betoppan Darvas, hogy állását odadobja Irénnek. Azt hiszi, hogy Irén mesterkedése volt az egész állásszerzés. És ekkor kiderül, hogy Kamilla nem anyja Irénnek. A feldúlt leány elmegy a háztól, megszökik a hozzá pártoló öreg Mosolygóval. És Mosolygó kilép eddigi cinikus életfelfogásából és mindent leleplez, Bankóné is átpártol. Mire Zátonyi megjelenik, már minden tisztázódik. Timót leányává fogadja Irént, Darvas pedig kidobja a házból a szélhámos Zátonyit.” (Színházi Kalauz)
„Az Ingyenélõk felújításának sikere igazolja, hogy haladó hagyományaink éppen olyan szükségesek és értékesek, mint új színdarabjaink.
A darab írója, Csiky Gergely felhasználva a realista drámaírás mûvészi eszközeit, kíméletlenül lerántja a leplet a múlt század velejéig rothadt kisnemesi és polgári társadalmáról. A színészek elmélyült, kidolgozott játéka csak jobban kiemeli az író mondanivalóját. A színházat napról-napra zsúfolásig megtöltõ közönség feszült figyelemmel kíséri a darab minden jelenetét.” (Fáklya)
 


Szereplők:


Szederváry Kamilla

Irén, a leánya

Irén, a leánya:

Székely (Nagy) Gizi

Zátonyi Bencze

Zátonyi Bencze:

Gábor József

Mosolygó Menyhért

Mosolygó Menyhért:

Kiss István

Darvas Károly

Bankó Béni

Elza, a neje

Tulipán, szabó

Tulipánné

Borcsa, a szakácsnõ

Ordas Péter

Mákony Bálint

Mákonyné

Mákony Zelma

Klimóczi Endre

Házmester

Jankó, fias

Senki Gáspár

Boltiszolga

Történik Budapesten, a múlt század hatvanas éveiben


Rendező:

Díszlettervezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Bemutató: 1953.04.11