Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Konsztantyin Szimonov

Idegen árnyék

Színmû négy felvonásban

Forditó: Bárdos László, Gréda József

„Az események 1946-47 telén játszódnak le a Szovjetunió egyik nagy egyetemi városában. A szerzõ bemutatja a derûs, tiszta, új erkölcsû életet, de ugyanakkor rávilágít arra, hogyan küzd az új élet a régivel, az elavulttal.
Trubynikov orvostudós, tizenhárom éve végez hatalmas kutatómunkát a fertõzõ betegségek megelõzése terén. Egy árulónak, akit barátjának tud, átadja kutatásainak eredményét, hogy azt Amerikába juttassa s ezzel az ottani tudós társadalom elismerését elnyerje. A hiúságában elvakult ember nem ismeri fel, milyen mérhetetlenül nagy hibát követ el; erre csak akkor döbben rá, amikor a barátnak hitt kém, terve meghiúsítása után, öngyilkos lesz.
Trubnyikov a proletár nemzetköziséget összetéveszti a kozmopolitizmussal. Egy preventív gyógymódot fedez fel, és úgy gondolja, jogában áll vagy talán kötelessége is azt mindenkivel közölni. Politikai rövidlátása miatt nem is gondol arra, hogy akárcsak az atomenergiát, az õ találmányát is a legborzasztóbb bacilusháború eszközeként használhatja fel az ellenség.
A tudós nem rosszindulatú ember, de laboratóriumába kísérletei közé visszavonulva, elveszti kapcsolatát a valós élettel. Nem él közösségi életet és a munkatársaival elért eredményeit egyéni érdemnek tekinti. Nem látja még azt sem, honnan kapta a lehetõséget a kutatások folytatására. A régi iskolában nevelkedett tudós a tudomány kérdésében a legfelsõbb fórumnak még mindig a nyugati imperialisták befolyása alatt álló tudósok véleményét fogadja el. Személye elénk hozza az elefántcsonttoronyba zárkózott tudós-típust.” (Fáklya)
 


Szereplők:


Trubnyikov

Fjodor Fjodorovics

Makajev

Okunyova

Laboránsnõ


Rendező:

Díszlettervezõ:

Ügyelõ:

Bemutató: 1950.05.20