Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Howard Fast

Harminc ezüst pénz

Színmû három felvonásban, öt képben

Forditó: Jeremiás Ilona és Boros Endre

„A szerzõ haladó szellemû, nagy amerikai író.
A boldog családi életet élõ David Graham pénzügy minisztériumi tisztviselõ állását köszönheti Agronskynak, volt katonabajtársának. Akikor azonban Fooller, az igazságügyi minisztérium egyik tisztviselõje információt kér a szerinte «kommunista-gyanús» Agronskyról, Graham gyávaságból, polgári egzisztenciáját féltve, alaptalanul elõsegíti a vádat. Graham felesége, Jane, aki tisztességes asszony, megdöbbenve látja férje aljasságát. Másnap kiderül, hogy Graham hiába próbálta ilyen mocskos eszközzel megélhetését megmenteni. Fõnöke magához hívatja és közli vele, hogy Agronsky juttatta õt állásába – most le kell mondania, különben az Amerikaellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság elé kerül. Graham feldúltan tér haza s otthon Jane, a felesége közli vele, hogy elhagyja, mert nem tud olyan emberrel élni, aki elárulta barátját és jótevõjét. Fooller ismét megjelenik Grahaméknál s elmondja, hogy mégis maradhat állásában, ha aláír egy nyilatkozatot, amely szerint saját szemével látta Agronsky kommunista tagsági könyvét. Graham jóvátehetné bûnét, de gyávasága ismét felülkerekedik benne és – aláírja a hazug nyilatkozatot. Jane most már végleg dönt: kisleányával együtt távozik, mert becsületérzése örökre megutáltatja vele férjének menthetetlen gyávaságát.” (Az elõadás mûsorfüzetébõl)
 


Szereplők:


Jane Graham

Mildred Andrews

Hilda Smith

Lorry Graham

David Graham

Greys Langlee

Charmichael

Selwin

Történik 1948-ban, Washingtonban


Rendező:

Díszlettervezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Bemutató: 1952.04.30