Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Deák Tamás

Hadgyakorlat

A Mûvelõdés- és Mûvészetügyi Állami Bizottság országos drámapályázatán díjazott színmû

Groteszk három felvonásban

„A Hadgyakorlat egyike Deák Tamás legszínpadszerûbb mûveinek. Dürrenmatt és Max Frisch modorában Deák Tamás tantételeket, erkölcsi, filozófiai nézeteket épít frappáns színpadi ötleteire, s szatirikus-parodisztikus eszközökkel mond ítéletet a kortársi valóságról. Ezúttal a hatalom és az erõszak természetét, lélektani összefüggéseit érinti áttetszõ példázatokkal, bár nem minden elvontság nélkül.
Deák tamás a személyes önkény és a törvényszegések összefonódásának képsorát emeli az értelem és a moralitás leleplezõ fénykörébe, s ez önmagában is kedvez a groteszk tükrözésnek. A hatalmaskodás szinte önmûködõen készíti elõ a hatalom romlását, az önkény szolgálói ugyanis a kezükre adott hatalmi lehetõségeket önleleplezésükig tágítják.
A drámai kiélezettség minden vonulatában komikumba fordul, mert a szerzõ mûvészi hite szerint az erõszak valamennyi képviselõjének történelmi szerepe és emberi tartalmai között szükségképpen groteszk aránytalanság feszül. Jellemformálásában is érzékelteti ezt: az önkény megszemélyesítõit szatirikus élességgel, a humánum képviselõit legfeljebb a humor megértõ derûjével ábrázolja.” (Robotos Imre, Új Élet)

„A Hadgyakorlat mûfaji meghatározása: groteszk. Ez a meghatározás a rendezõ és a színészek munkájához ad inkább iránymutatást, a szerzõt egyáltalán nem menti fel a színpad törvényszerûségeinek megtartása alól. De Deák Tamás nem igényli ezt. Szigorúan szerkesztett, mindvégig feszültséggel teli kitûnõ dialógusokkal a cél felé haladó, a cselekményt mindig az alapgondolat kibontása érdekében bonyolító drámát írt.
A Hadgyakorlat az erõszak minémûségének kérdéseit boncolja egy illuzórikus modern államban, s a valóságos háborúként végrehajtott hadgyakorlaton a hatalmától megittasult fõvezér magához ragadja az egész államhatalmat.” (Magyari Vilmos, Napló, Debrecen)
 


Szereplők:


Gábriel, államminiszter

Zénó, ezredes

Balthazar, közlegény

Kamilla, tábori gépírónõ

Benedikt, tábori jogtanácsos

Appendix, hadsegéd

A király

Õr

Bíró


Rendező:

Díszlet- és jelmeztervezõ:

A rendezõ munkatársa:

Ügyelõ:

Súgó:

Fõvilágosító:

Hangmester:

Bemutató: 1970.02.14