Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Dorel Dorian

Ha egyszer megkérdeznek

Színmû három felvonásban

Forditó: Molnár Tibor és Vajda Béla

A tehetséges fiatal szerzõ ügyesen felépített drámai szerkezetû darabja egy gyilkosság kiderítése körül bonyolódik. A Vancea-ügy azonban túllépi az egyszerû tárgyalás kereteit s a fordulatos események közepette elénk tárul az augusztus 23-át megelõzõ forrongó hangulat, a felszabadulási folyamatban részt vevõ hazafias erõk harca a régi rend képviselõinek hol nyílt, hol burkolt gonosz fondorlatai ellen. A színpadon kibontakozó cselekmény nemcsak egy bizonyos gyilkos, hanem a felszámolásban levõ társadalmi osztály vádiratává változott.
A vizsgálóbíró nem volt kommunista, amikor a vizsgálatot megkezdte, de nem lehetett csak kommunista, amikor befejezte, mert a vizsgálat útja a nagy igazságok megértésének útja volt. A darab középpontjában áll a becsületes vizsgálóbíró lelkiismereti problémája, aki megakadályozza az államgépezetbe befurakodott reakciósok mesterkedését és sikerül lelepleznie egy gyilkosság tetteseit. A végsõ tárgyaláson már nem volt kívülálló, hanem éppen az õ tárgyalása volt, mert Vancea gyilkosai, ha módjukban lett volna, végsõ soron õt is lelövik.
 


Szereplők:


Barbu Dragomir, az új vizsgálóbíró

Rodica Rareº, a titkárnõje

Marin Strãuþ, pártaktivista

Traian Armaºu, mérnök

Veniamin Roznovanu, nagyiparos és politikus

Tilde, a felesége

Mihai, a fiuk

Elena Herescu Roznovanu

Elena Herescu Roznovanu:

Vitályos Ildikó

Roznovanu anyja

Valeriu Enãchescu, a volt vizsgálóbíró

Panait Vancea, munkás

Walter õrnagy

Walter õrnagy:

Palóczy Frigyes

Pavel bácsi, munkás

Albu, munkás

Grigurcea, munkás

Tódor apó

Fira, szobalány

ªtefan, öreg inas

Elsõ táblajátékos

Második táblajátékos

Elsõ szerkesztõ

Második szerkesztõ

Detektív

Kisfiú

Elsõ rikkancs

Második rikkancs


Rendező:

Díszlettervezõ:

Jelmeztervezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Fõvilágosító:

Maszkmester:

Bemutató: 1960.02.18