Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Lucia Demetrius

Három nemzedék

Színmû három felvonásban

Forditó: Szabó Lajos

Lucia Demetrius színmûve a román drámairodalom sokat játszott darabja a második világháború utáni évtizedekben. A nagyváradi színpadon magyarul megszólalt már az 1958-as évben és évekig mûsoron volt. Ezúttal a bemutató után csak néhányszor játszották, mert az 1989-es változások utáni új szelek elfújták a színpadról…
A darab három nemzedéken át követi egy gazdag polgári család sorsát. Elõször a 19.század végén találkozunk velük, majd az elsõ világháború utáni esztendõkben és végül 1950-ben. Sorsuk összefonódik a társadalmi és politikai változásokkal. Az elsõ nemzedék hõsnõje, akit végig követhetünk a sorsfordító esztendõkön, Ruxandra, akit akarata ellenére férjhez kényszerítenek egy csúnya ám gazdag úrhoz, megmentendõ a családot az összeomlástól, pedig Ruxandra a zongoramûvész ªerbant szereti. A második nemzedék során Ruxandra leánya, Eliza sem kerülheti el sorsát, õt is házasságba kényszerítik, szintén a családnak a gazdasági megmentése érdekében. Anyja kétségbeesetten kéri leányát és szerelmét, a fiatal orvost: ne ismételjék meg az õ szerencsétlen életét, meneküljenek el és kezdjenek új életet, de a férfi gyáva ahhoz, hogy így nõsüljön s valószínûleg nem is elég szerelmes, ha a hozomány hiánya miatt meghátrál.
És végül a második világháború utáni években, lepusztultan, kiégve, boldogtalanul lézengenek az egykori nagyúri család tagjai. Ám Eliza leánya, vagyis Ruxandra unokája már egy új világot teremt magáénak, szerelme pedig, akit nyíltan vállal, a munkásifjú. Õk a jövõ hordozói, a harmadik nemzedék már egy új nemzedék.
A helyenként csehovi világ, a romantikus érzelmek, a jól megformált írói alakok mindig jó szereplehetõségeket kínáltak a színészeknek.
Az I. felvonás cselekménye 1896-ban, a II. felvonásé 1925-ben, a III. felvonásé pedig 1950-ben játszódik egy vidéki városban.


Szereplők:


Ioniþã, törvényszéki bíró

Sultana, a felesége

Ruxandra, Sultana leánya

Eliza, Ruxandra leánya

Veronica, Eliza leánya

Macri kisasszony

Ilie, Ioniþã fia

Alexandru, ügyvéd

ªerban, zongoramûvész

Chiril, földbirtokos

Radu, orvos

Pavel, munkás

ªtefan, tisztviselõ


Díszlet- és jelmeztervezõ:

Zenéjét összeállította:

Súgó:

Világosító:

Bemutató: 1989.12.01