Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Lev Dmitrijevics Ljubimov

Hólabda

Színmû három felvonásban, hat képben

Forditó: Gréda József

„Az amerikai négerüldözés jól ismert problémáját tárja fel a darab szerzõje, Amerika egyik kisvárosi iskolája életének tükrében. A növendékek közötti látszólagos, jelentéktelen ellentétek igai okának feltárásával éles keresztmetszetét kapjuk az amerikai társadalomnak.
A jó modorú, szorgalmas, kiváló sportoló – arca és a hó közötti ellentét miatt Hólabdának nevezett néger fiú – õszinte közszeretetnek örvend diáktársai körében. Ha vannak is kísérletei a gazdag ügyvéd fiának, hogy Hólabdát megbántsa önérzetében, megzavarja munkájában, tanulásában, azok meghiúsulnak az iskolaigazgató bátor kiállásán. Az igazgató háborúviselt, találkozása a nagyszerû szovjet katonával kihat egész életére. Ott nyílik alkalma megismerkedni az amerikai katona személyében az egyszerû, de hazájához hû munkásokkal, mint egyik tanítványának az apja. Az ízig-vérig becsületes iskolaigazgató meleg légkört teremt a tanítványok körében, arra azonban nem gondol, hogy mint vezetõnek, a tanári kart is nevelnie kellene.
A szunnyadó parázs – a mesterségesen szított, de elfojtott fajgyûlölet – éppen ezért izzik a hamu alatt s a tûz abban a pillanatban fellobban, midõn olyan növendék lépi át az iskola küszöbét, mint Angéla, a déli születésû, déli neveltetésû, dúsgazdag bányatulajdonos leánya. Apja vagyonát és ezáltal az egész államhatalmat maga mögött érezve, szembe mer szállni az igazgatóval. Angéla már az elsõ jelentében tanújelét adja a négerekkel szemben táplált gyûlöletének és megvetésének. Hólabda barátságos üdvözlésre nyújtott keze a levegõben marad. A lány nem fogadja köszönését sem.
Az alig 16 éves elkényeztetett, de rafinált lány, hogy aljas szándékát – Hólabda elkülönítését, eltávolítását elérje – felhasználja a környezetében lévõ eszközöket. Túlzott szívélyességgel, lekenyerezéssel, megvesztegetéssel majd fenyegetéssel igyekszik megnyerni diáktársai rokonszenvét, hogy majdan szembefordítsa õket Hólabdával. Törekvése azonban a Hólabda mellé álló osztály többségének szolidaritásába ütközik. Tehetetlenségében apja segítségét veszi igénybe. Az apa megvásárolja az iskola egyik tanárát, koholt rágalommal a fiatalok bírósága elé állíttatja Hólabdát. A talpig becsületes igazgatót hazaárulással és Amerika-ellenes tevékenységgel vádolja.
Ámde a darab szerzõje megmutatja azt is, hogy nemcsak ellenségeskedést szító és az ezeket kiszolgáló tanárokból áll Amerika társadalma. Sok-sok az iskolaigazgatóhoz hasonlóan gondolkodó emberbõl áll, akik igyekeznek becsületes nemzedékeket nevelni.” (Mózes Teréz, Fáklya)
 


Szereplők:


Thompson, iskolaigazgató

Jack Tucker, tanár

Miss Feller, tanárnõ

Miss June, tanárnõ

Dick, másnéven Hólabda

Henry Biddle, nagyiparos

Angela Biddle, a leányanya

Rendõrfelügyelõ

Történik napjainkban az Egyesült Államokban


Rendező:

Díszlettervezõ:

Díszlettervezõ:

Segédrendezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Bemutató: 1952.02.16