Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Lucia Demetrius

Három nemzedék

Színmû három felvonásban

Forditó: Szabó Lajos

„A Három nemzedék emberi mondanivalója a hivatott író tolmácsolásában egyszerre szól az értelemhez és az érzésekhez…Nem a kizsákmányolt és kétszeresen is elnyomott munkásasszony, nem is a földesurak birtokain görnyedezõ és verejtékezõ zsellérfeleség a hõse a darabnak, hanem a nõ, mint általános fogalom…társadalmi elõítéletek változtatják a felszínen alig-alig megnyilvánuló viharok játékszerévé. Ez történik a darab központi alakjával, Ruxandraval, ez a leányával, Elizával, és csak a legfiatalabb nemzedéket képviselõ Veronica – akinek ifjú élete már napjaink társadalmi viszonyai között alakul – tépi ki magát környezetének mélybe-húzó béklyóiból s találja meg a boldogság felé vezetõ utat.” (Fáklya, Boros Endre)
„Az író egyetlen kérdést tesz fel a nemzedékek képviselõinek: lehetett-e a ti korotokban, a ti osztályotokban azt párotokul választani, akit szerettetek is? Két nagypolgári nemzedék elbukik ezen a vizsgán, s a harmadik generáció egyetlen tagja is csak azért mehet át rajta, mert «súgnak» neki. Veronika – akinek édesanyja, nagyanyja is a pénz parancsszavára kényszerült szeretetlen házasságba – csak akkor követheti belsõ parancsát, amikor kitör a családja korlátai közül, elhagyja a hazugságok otthonát és követi Pávelt, a munkást.” (Fáklya)
 


Szereplők:


Sultana, Ioniþã felesége

Ruxandra, Sultana leánya

Eliza, Ruxandra leánya

Veronica, Eliza leánya

Macri kisasszony (a kisebbik)

Ioniþã törvényszéki bíró

Ioniþã törvényszéki bíró:

Rádai Imre

Ilie, a fia

Chiril, földbirtokos

ªerban, zongoramûvész

ªerban, zongoramûvész:

Kozma Lajos

Radu, orvos

Alexandru, ügyvéd

Pavel, munkás

ªtefan, tisztviselõ

Az I. felvonás cselekménye 1896-ban, a II. felvonásé 1925-ben, a III. felvonásé pedig 1950-ben játszódik

egy vidéki városban


Díszlettervezõ:

Jelmeztervezõ:

Ügyelõ:

Maszkmester:

Bemutató: 1958.11.13