Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Hubay Miklós

Freud avagy az álomfejtõ álma

Egy európai tragédia átkozott XX. századunkból

Országos bemutató

Hubay Miklós, a kortárs magyar irodalom kiemelkedõ egyénisége, jövõre lesz 85 éves. Egy nagyívû pályán belül a drámaírói életmû egyik legismertebb darabjának mûsorra tûzése - a Szigligeti Társulat szándéka szerint - a szülõváros ajándéka lesz a váradiságát mindig is hittel, büszkén vállaló szerzõ számára. Mert legyünk õszinték: az Egy szerelem három éjszakája elõadása (1963) óta a váradi színház nem kényeztette el az írót Hubay-bemutatókkal... A Freud cselekményének hõse, amint arra címe is utal, a pszichoanalízis megteremtõje, a nemzetközi tekintélyû osztrák tudós, aki 1938-ban, 82 évesen a náci megszállás elõl menekülve, elhagyni kénytelen hazáját. Ez a kényszerû, utolsó nagy utazás az a pillanat, amikor a tudós számot vet életével, és magával a történelemmel - mi miért történt, s történhetett meg a XX. század elsõ harmadában Európában, s ezen belül is a Kárpátmedencében?...


Szereplők:


Ferenc József császár / öregúr

Ottó, tanítvány / Rudolf trónörökös

Schratt Katalin / Madám

Anna, Freud lánya / Kurva

Fiákeros

Freud nõvérei:

 Adolphine

Vetsera Mary / Sophie

Szárnysegéd

Gimnazista / Scratt Katalin fia

Erzsébet királyné / Riporter / Kurva

Közremûködnek


Jelmeztervezõ:

Ügyelõ:

Bemutató: 2003.05.09