Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Fantasztikus történetek

Deák Tamás: Változatok egy szakadékra, õsbemutató

Ion Bãieºu: A kísértetidomár, magyar nyelvû õsbemutató

Két egyfelvonásos színmû

„Deák Tamás: Változatok egy szakadékra illetve Ion Bãieºu: A kísértetidomár címû darabjaiból készült a stúdió-elõadás. Mindkét alkotás õsbemutató, illetve a második magyar nyelvû õsbemutató.
Deák Tamás mûve – Változatok egy szakadékra – jelenetfüzér, melyekben «a Nõ és a Férfi határhelyzetben» van. A határhelyzet – a szakadék. Amelybe bele lehet esni, bele lehet ugrani, bele lehet kergetni valakit vagy önmagunkat, egyszóval: a vég. A választás kényszerûsége. A Nõ és Férfi kapcsolatának különféle lehetséges változatait villantják fel a jelenetek, elõzmények nélkül (illetve csak utalva ezekre), attól a pillanattól kezdve, hogy megérkeznek a szakadékhoz. Ez az építkezés erénye is, gyöngéje is. Erénye: a már említett tömörség, a drámai helyzet feszültsége, gondolatokban gazdag, sûrített szöveg. Gyöngéje: a sokadszori ismétlés, hogy a bármiképpen színezett Férfi-Nõ kapcsolat végül is ugyanarra az egyetlen alapsémára vezethetõ vissza: jönnek, vitatkoznak, egyikük vagy mindkettõ a szakadékban végzi.” (Horváth Sz. István, Utunk)
Ion Bãieºu darabjában egy skóciai kastélyt készülnek az idegenforgalom rendelkezésére bocsátani, természetesen kísérteteivel együtt. De elõzõleg átképzésre szorul a szellem-személyzet. Ilyen célból érkezik a kísértet-idomárnõ, s mindjárt össze is találkozik a 180 éves lakájjal. És elkezdõdik az idomítás…
 


Szereplők:


A Dizõz

A Zongorista


Díszlet- és jelmeztervezõ:

Súgó:

Világosító:

Bemutató: 1984.04.18