Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Fölszállott a páva

Irodalmi matiné a magyar népköltészetbõl

Bevezetõ elõadás: F.Diósszilágyi Ibolya tanár

Közremûködik: a Dankó Pista népizenekar Mezei György prímás vezetésével

„Népdalok és fõként magyar népballadák csendülnek föl az Állami Színház színpadán. E negyedik irodalmi délelõttöt a városi néptanács állandó kultúrbizottságával közösen rendezi a színház.
A népköltészet íratlan irodalom, amely évszázadokkal megelõzte az írásost, ennek kialakulása után pedig tovább élt a nép körében. Ma is magunkénak érezzük. Nagy haladó íróink, költõink alkotásaiban mindig a nép bánatát, gondjait, vágyait, örömét és reményeit kifejezõ gazdag népköltészetre támaszkodtak.” (Fáklya)
„A dalok, versek, jelenetek, páros felelgetõk, szavalóhármas és szavaló négyesek, a fonójelenet, mindvégig eredeti és hiteles népköltészet volt. Bárdi Teréz, a mûsor rendezõje egybeszõtte a mûsor különbözõ elemeit… A zenei részt Kovács Apollónia válogatta össze Bartók és Kodály népdal gyûjteményeinek gyöngyeibõl. Diósszilágyi Ibolya lírai szárnyalású bevezetõje mintegy nyitánya volt a szép mûsornak.” (Rózsa Aliz, Vörös Lobogó, Arad)
 

 

 


Szereplők:


Fellépõ

Fellépõ

Fellépõ

Fellépõ


Jelmeztervezõ:

Rendezõ és mûsorszerkesztõ:

Bartók Béla és Kodály Zoltán népdalgyûjteményébõl a zenei részt válogatta:

Bemutató: 1957.03.10