Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Eugene O’Neill

Egy igazi úr

Színmû három részben

Forditó: Vas István

O’Neill minden drámájában a való életbõl való elvágyódást próbálja megfogalmazni… Ez a mûve is az álom, az önbecsapás és a valóság között örlõdõ ember drámája, egy nagytehetségû emberé, aki talán egy egészségesebb, jobb világban egészségesebb és jobb lett volna.

A cselekmény egyetlen helyszínen, Melody kocsmájában játszódik, egy júliusi napon. Melody valamikor a brit királyi fenség dragonyos ezredének õrnagya volt, s most itt Amerikában szegényen, csõdbe jutva is keresi, kergeti egykori önmagát. Igyekszik hajdani társadalmi rangját családjával, környezetével elismertetni. Környezete kineveti, lánya meggyûlöli, és állandóan megkísérli rádöbbenteni a keserû valóságra. Egyedül a felesége az, aki töretlen szerelemmel imádja az egykori eszményt. A dráma napja a Napoleon fölött aratott gyõzelem, Melody egykori dicsõségének csúcspontja.

A múlt nemcsak álom, hanem valóság is: az öregedõ Melody valóban hõs volt, valóban szép és gáláns férfi, emberi tulajdonságai valóban felette állottak bevándorló társai színvonalának. Csakhogy a meglóduló tõkés fejlõdés Amerikájában ezek az értékek már senkinek sem kellenek, ellenkezõleg, éppen ezek segítségével sikerült rászedni Melodyt. Melody valóságos emberi értékei tehát társadalmilag váltak feleslegesekké, s mivel nincsen rájuk szükség, hordozója, a fõhõs kallódni kezd, részeges, kérkedõ, nagyképû, izgága Don Quijote lesz belõle. – részletek az elõadás mûsorfüzetébõl

 

 


Szereplők:


Cornelius Melody

Nóra, a felesége

Nóra, a felesége:

Gábor Katalin

Sára, a leánya

Deborah (Henry Harfordné)

Nicholas Gadsby

Jamie Cregan

Mickey Maloy

Dan Roche

Paddy O’Dowd

Patch Riley

Ivócimborák

Ivócimborák:

Mogyoróssy István

Ivócimborák


Rendező:

A rendezõ munkatársa:

Díszlet- és jelmeztervezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Fõvilágosító:

Hangmester:

Maszkmester:

Bemutató: 1975.02.25