Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Méhes György

Egy csók, egy pofon

Országos bemutató

Vígjáték két részben

„…a váradi színháznak már nagyon régen háziszerzõje vagyok. Ha jól számolom, egy tucat darabomat adták elõ…. Szeretem a váradi közönséget és a színházat, mert itt idõnként össztûz alá kerül a szerzõ…. Szõttem képzeletbõl, valóságból, és nem tagadom játékos kedvbõl is ezt a színdarabot.” (Méhes György, a szerzõ)
„A drámairodalomban gyakori a színház világával, az elõadás születésének folyamatával, a színész magánéletével, hivatástudatával és erkölcsi helytállásával foglalkozó mû. Az alkotás és a mûvész lelki életének problémái csak ritkán jutnak a közönség tudomására, bár az sosem szûnõ kíváncsisággal igyekszik behatolni, ahová a csillogás, rivalda és reflektorok fénye nem világít be. A nézõt mindig izgatta és izgatni fogja, hogy mi történik am kulisszák mögött, hogyan gyötrõdik a színész az alkotás lázában, hogyan küzd szerepével, a karakter megformálásával, de a partnerével is, akim iránt csodálatot vagy megvetést, hálát vagy haragot, szerelmet vagy gyûlöletet érez… Az Egy csók, egy pofon-ban a valóság és képzelet, szerelem és gyûlölet, õszinte érzelem és tettetés, élet és színház világa kapcsolódik egymáshoz, fonódik össze egymástól szinte elválaszthatatlanul.” (Mózer István, Vörös Lobogó)
 


Szereplők:


Színésznõ

Színész

Színész:

Kõrösi Csaba

Férj:

Mogyoróssy István


Rendező:

Díszlet- és jelmeztervezõ:

Ügyelõ:

Fõvilágosító:

Hangmester:

Bemutató: 1988.01.11