Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Gabriela Zapolska

Dulszka asszony erkölcse

Tragikomédia három felvonásban

Forditó: Berczeli A. Károly

Játszódik Krakkóban, az elsõ világháború elõtt. A játék színhelye: Dulszkiék szalonja.

„Az író társadalombírálatában és finom humorú mûvészi mondanivalójában remekmûvet alkotott. A maga nyers valóságában tárja a nézõ elé a faluról városba került tapasztalatlan cselédlány tragédiáját; az aljas szemforgató hipokrita Dulszka asszony erkölcsét és a befolyása alatt álló család undorító mesterkedéseit, ahogyan szerencsétlenné teszi a fiatal cselédlányt.
A darab egyszerû cselekményváza lehetõséget nyújt a központi konfliktus drámai kibontakozásához. Mértékletesen ábrázolja a kispolgári miliõt, jól rajzolja meg figuráit, tökéletesen adja vissza az aljas törekvéseket. Dulszka asszony és a többiek, mindannyian tipikus kispolgárok, jellemzõjük a felfelé való törekvés, a «messzaliansz» szégyenének elkerülése, a külsõ látszat mindenáron való fenntartása.
Az író elvitathatatlan érdeme, hogy a kisszámú szereplõ mindegyikének mondanivalójában kifejezi kritikai realista világnézetét, ugyanakkor megmutatja a kispolgár egyes pozitív érdemeit is. Mela, a kis diáklány jóindulatú segítõ szándéka például.” (Fáklya, Fáber Imre)
 

 


Szereplők:


Dulszka asszony

Dulszki úr

Juliette, Dulszka asszony unokahúga

Fõbérlõ, Dulszkiék házában

Hanka, Dulszkiék szolgálója

Tadrachné, mosónõ, Hanka keresztanyja


Díszlettervezõ:

Ügyelõ:

Bemutató: 1958.03.08