Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Dékány András és Baróti Géza

Dankó Pista

Zenéjét Dankó Pista dalaiból összeállította és részben szerezte: Vaszy Viktor

Daljáték három felvonásban

„A hányatott sorsú nótaszerzõnek életében is nagy tábora volt Váradon. Még Ady Endre is kikocsizott egy élesdi hangversenyére, s anno domini 1901 a Bazár kertben nemcsak Pálmay Ilka, az operettkirálynõ, hanem maga is elérzékenyülten hallgatta azokat az «édes, bûbájos nótákat.»
Dankó Pista nótái újra triumfáltak – mondhatnók a korabeli igével. Ebben a gyõzelemben nincs is semmi gáncsolnivaló, hacsak a legifjabb nemzedék részérõl nincs, aki még nem tanulta meg, mint elõdei, hogy a mindenkori divatos könnyûzene megfér békés együttélésben a nótázó kedvvel, egyazon egyén muzsikás hajlandóságában, csak éppen alkalma válogatja, mikor melyik részesül elõnyben.
A Dankó nóták színpadi megszólaltatói tehát ma is megtalálták azt az elégtételt, hogy a dalok hatottak, visszhangot keltettek, egy olyan színpadi mû ellenére, amely a legjobb indulattal sem sorolható a sikeres hasonló mûfajú darabok közé. A cselekményszegény három felvonás, a vázlatos színpadi alakok, a sematikusan felvázolt epizódok állóképei bizony kevés valószínûséggel vezettek volna olyan nagylelkû fogadtatáshoz, ha az egész vállalkozást nem támasztja meg a Dankó nóták népszerûsége.
Ebben vezetõ szerep a Blaha Lujzáé, akiben, mint hajdanán, most is kiváló tolmácsot kapott a Dankó muzsika. Papp Magda énekesi tudása, egyéniségének diszkrét varázsa méltóképpen idézte fel a magyar színpad csalogányát…” (Implon Irén, Fáklya)

 


Szereplők:


Dankó Pista

Blaha Lujza

Joó Ferenc

Ilonka, a leánya

Tömörkény István

Ördög, polgármester

Ördög, polgármester:

Tóth Sándor

Ördögné

Elemér, a fiuk

Bittó, halászmester

Máté, a fia

Máté, a fia:

Vándor András

Mucsi Jóska

Borovszky, városi hajdu

Vendégek, szüretelõk, halászok


Rendező:

Díszlet- és jelmeztervezõ:

Segédrendezõ:

Ügyelõ:

Fõvilágosító:

Bemutató: 1969.07.05