Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Csehov-est

Ünnepi mûsor A.P.Csehov születésének 100. évfordulója alkalmából

Forditó: Lányi Sarolta, Sík Endre, Szölõssy Klára

Anton Pavlovics Csehov születésének száz éves évfordulóján ünnepi elõadás keretén belül emlékeztek meg a nagy orosz íróról, novellistáról, drámaíróról. A bemutató elõadáson bevezetõt tartott Csehi Gyula egyetemi tanár. Mûsorra tûzték a szerzõ legremekebb egyfelvonásosait, színre került a Hattyúdal, Medve, Jubileum.
Ezekben a kis remekmûvekben egyszerre van jelen a szatíra éles, kíméletlen fegyvere, amely azonban mindig párosul a kisemberekkel való együttérzéssel. A kíméletlen szatíra Csehovnál együtt jár valami sajátos, mélyen emberi rokonszenvvel az elesettek iránt.
A Jubileumban egy bankvezér jól induló ünnepe fullad botrányba, A Medvében egy gyászoló özvegy különleges meghódításának lehetünk tanúi. Végül a színpadon láthatunk egy kiöregedett vidéki ripacsot, aki a neki rendezett jubileum után kissé felöntve a garatra elalszik a színházban, majd felébredve szembetalálja magát a színházban remeteként élõ súgóval, Csehov Hattyúdal címû egyfelvonásosában. A múltbeli szerepek hõsei szólalnak meg, Shakespeare hõsei, de már rezignáltan, ernyedten, egy hiábavaló életút végsõ állomása elõtt.
Dr. Gróf László felolvasta Csehov egyik mesteri alkotását, A csinovnyik halála címû elbeszélést. A csinovnyik halálának fõhõse Ivan Dmitrics Cservjakov hagyatéki végrehajtó, öntudatától megfosztott kisember, igazi csinovnyik [hivatalnok]. (Gogolnál Akakij Akakijevics jeleníti meg ezt az embertípust, Tolsztojnál pedig Ivan Iljicshez hasonlítható). A csinovnyik halála egy olyan novella, melyben egy ártatlan tüsszentés egy szörnyû, megbocsáthatatlan bûnné terebélyesedik a szolgalelkû kishivatalnok lelkiismeretében, végül pedig tragédiába torkollik.
 


Szereplők:


Bevezetõt mond

HATTYÚDAL (Dráma egy felvonásban)

Szvetlovidov

Nyikita Ivanovics

MEDVE (Tréfa egy felvonásban)

Szmirnov

A CSINOVNYIK HALÁLA (Elbeszélés)

Elõadja

A DOHÁNYZÁS ÁRTALMASSÁGÁRÓL (Monológ)

Ivan Ivanovics Nyuhin

JUBILEUM (Tréfa egy felvonásban)

Sipucsin

Mercsutkina

Igazgatósági tag

Hivatalnokok

Hivatalnokok:

Tolnai Tank László

Hivatalnok


Rendezõ (HATTYÚDAL):

Rendezõ (MEDVE):

Rendezõ (A DOHÁNYZÁS ÁRTALMASSÁGÁRÓL):

Rendezõ (JUBILEUM):

Az elõadás rendezõje:

Díszlettervezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Maszkmester:

Bemutató: 1960.01.28