Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

John Boynton Priestley

Botrányos kapcsolat Mr.Kettle és Mrs.Moon között

Vígjáték három felvonásban

Forditó: F. Imreh Mária és Fodor Zeno

„Priestley a 20. századi angol irodalom egyik legmarkánsabb alakja. Vígjátékaiban merészen ábrázolja az angol konzervativizmust, az angol nyárspolgár életének kirívó mozzanatait, kiáll a kisemberek mellett, megmutatja, hogy az igazán becsületes ember elvágyakozik a kapitalizmusból.
A Botrányos kapcsolat… címû vígjátékában néhány ember kitör az angol nyárspolgári életforma szorongató kereteibõl. Egy angol kisváros pontosságáról és lelkiismeretességérõl híres bankhivatalnoka «egy esõs hétfõi napon» egyszerûen szakít addigi életével. Vajon miért akar kitörni Kettle úr a már megszokott életformából? Mert egy hang megkérdezte tõle azon a reggelen: «Miért George? Miért mindez? És meddig lesz ez még így?» És Kettle ráébred a valóságra. Rájön, hogy milyen szomorú mindaz, ami körülveszi. A települést most már élettelen fantomvárosnak látja, ahol olyan emberek élnek, akik belsõleg már rég halottak. Eddigi terméketlen foglalkozásánál többre becsüli a gyermekjátékot s ütõhangszereit. Botrányos cselekedet felháborítja a város potentátjait, mint például a rendõrfelügyelõt, az ügynököt és a nagytekintélyû tanácsost, aki üzletember is egyszemélyben. Ezek a polgári hatalmasságok valamennyien részegnek, sõt bolondnak tartják Kettlet, hiszen épelméjû angol úriember nem iszik, nem játszik nyilvánosan, s nem lesz szerelmes a hét elsõ napján. Együttes erõvel minden eszközt felhasználnak Kettle elszigetelésére, azzal a célzattal, hogy megakadályozzák a Kettle-járvány terjedését.
Egyedül Mrs. Moon érti meg. Ez a szigorúan öltözködõ, feddhetetlen, tartózkodó hölgy hosszú ideig kénytelen a vidéki angol úriasszonyok unalmas, eseménytelen életét élni. Bárgyú férje holmi manekenként használja, ám õ telve van homályos sejtelmekkel és vágyakkal. Ezt bizonyítja a kisváros érdeklõdését felkeltõ, vörös színû autója is. Mrs. Moon belemegy a «botrányos kapcsolatba», bátran kiáll Kettle mellett, kész mindent elhagyni szerelmese oldalán, miután felfedezi, hogy a vidéki kizsákmányolók állandó álarc-viselésre, egyéniségük megtagadására kényszerítik az embert.
A két szerelmes egyenesen menekül a polgári álszenteskedés fertõzött levegõjébõl, ahol árulónak tartják a napfénybe menekülõ emberpárt. Mr. Kettle és Mrs. Moon bátran szakít a nyárspolgári életmóddal. De vajon hová vezet az útjuk? A szerzõ azonban erre a kérdésre nem tud választ adni.” (az elõadás mûsorfüzetébõl)
 


Szereplők:


George Kettle

Street, rendõrfelügyelõ

Hardacre, városi tanácsos

Dr.Grenock, orvos

Henry Moon

Delia Moon, a felesége

Mrs.Twigg

Monika Twigg, a leánya


Díszlettervezõ:

Jelmeztervezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Bemutató: 1962.03.17