Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Katona József

Bánk bán

Dráma három felvonásban

„A Bánk bán egyértelmûen lázadó, forradalmi dráma; hõse, Bánk, tisztségénél fogva a király képviselõje, az ország züllésének és saját személyes sérelmének hatására, lépésrõl lépésre, konok következetességgel és visszavonhatatlanul eljut a lázadás ellenzésétõl a lázadás céljának, a királyné meggyilkolásának véghezviteléig és tettét minden látszat ellenére sem bánja meg. Bár az utolsó felvonáson érzõdik, hogy fodulataiban, dramaturgiájában a Habsburg-cenzúra kibékítésének, vagy inkább félrevezetésének szándéka bujkál, ezzel a felvonással sem ítéli el a szerzõ Bánkot és nem menti fel Gertrudist. A királyné cinkosságát Melinda megrontásában igen-igen halványan cáfolja Myska bán, hiszen Gertrudis, ha nem is játszott össze Ottóval, akkor, pillanatnyilag, a bájital ügyében, mégis emlékezhetünk arra, hogy az elsõ felvonásban õ uszítja öccsét a nagyúr feleségére. Myska bán felmentõ szavai megnyugtatják a szerelmes, gyászoló királyt s a cenzort, de nem ellensúlyozzák katona vádiratát. A királyi kegyelem – Bánk büntetésének «istenre bízása» – nem annyira nagylelkûség, mint inkább a félelem kényszere, hiszen Endre kérésére az egy udvari ember, Solom mesteren kívül, nincs, aki «királynéja nevéért» Bánk ellen kiálljon. S különben is, nem annyira Melinda, mint inkább az ország megrontása miatt éri Gertrudist az író vádja s ez a vád egyáltalán, még látszólag sem esik el. Endrének tapasztalnia kell asszonya ravatala mellett is a nemzet könyörtelen gyûlöletét a halottal szemben. A lázadás árnyéka borul a gyászba borított palotára, s a «királyi kegyelem» ezt a lázadást próbálja leszerelni.” (Elõre, Halász Anna)


Szereplők:


II.Endre, magyarok királya

Gertrudis, királyné

Otto, Berthold merániai hercegnek fia, Gertrudis testvéröccse

Bánk bán, Magyarország nagyura

Melinda, a felesége

Mikhál bán Melinda bátyjai

Simon bán

Egy zászlós úr

Myska bán, a királyfiak nevelõje

Solom mester, ennek fia

Bendeleiben Izidóra, thüringiai leány

Egy udvarnok

Biberach, egy lézengõ ritter

Tiborc, paraszt

Egy apród

Békétlen

Békétlen

Békétlen

Békétlen

Békétlen

Békétlen

Békétlen

Zászlós urak. Vendégek. Udvari asszonyok. Katonák. Jobbágyok

Történik 1213-ban.


Rendező:

Díszlettervezõ:

Segédrendezõ:

Segédrendezõ:

A kísérõzenét összeállította és a zenekart vezényli:

Ügyelõ:

Súgó:

Bemutató: 1958.04.05