Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Katona József

Bánk bán

Történik az 1213-ik esztendõ vége felé

Dráma 2 részben

Gyulai Pál írta máig ható érvénnyel Katona József mûvérõl: "A Bánk bán valódi tragédia... Legjobb tragédiánk. Idõvel, s adja isten mielõbb, leszorulhat ugyan errõl a polcról, de elavulni sohasem fog, amint nem avul el, ha mindjárt ki is megy a divatból, semminemû költõi mû, melyet a géniusz egy-egy szerencsésebb órában teremtett. Még eddig nem ártott neki az idõ, sõt használt... Menny mû bukott el mellette, melyet a közönség megtapsolt, s a kritika megvédett, mennyi koszorú hervadt el azóta, míg az övé frissebben zöldell, minta valaha." Színháztörténeti tény, hogy a magyar színjátszás a nemzet (vagy "csak" saját maga) nagy pillanataiban rendszerint a Bánk bánhoz fordul. A hagyományoknak engedve mi is ezt tesszük most, amikor 200. esztendejét tölti a váradi magyar színjátszás.


Szereplők:


Bánk bán, Magyarország nagyura

Petur bán, bihari fõispán

Gertrudis királyné

Melinda, Bánk bán felesége

Tiborc, paraszt

Biberach, egy lézengõ ritter

Ottó, Berthold merániai hercegnek fia, Gertrudis testvéröccse

II. Endre, magyarok királya

Mikhál bán

Simon bán

Bendeleiben Izidóra, thüringiai leány

Myska bán, a királyfiak nevelõje

Solom mester, Myska bán fia

Egy udvornik

Soma, Bánk bán fia

Békétlenek, zászlós urak, vendégek, udvari asszonyok, katonák:


Díszlettervezõ:

Jelmeztervezõ:

Súgó:

Ügyelõ:

Fõvilágosító:

Bemutató: 1998.09.20